Vind

 VINDSTYRKA kan anges på flera olika sätt - här har vi gjort en jämförelse mellan de vanligaste.

Beaufort, meter/sekund, knop, km/h samt hur det påverkar oss paddlare

Beaufort m/s Knop km/h Namn Våghöjd På fritt hav På land
0 0 - 0,2 0-1 0 - 0,72 Stiltje 0 m

Spegelblankt vatten - Paddeltagen blir ofta svagare

Ingen inverkan - Möjliga tältplatser är som störst
1 0,3 - 1,5 2-3 1,08 - 5,4 Nästan Stiltje  0,1 m Krusig vattenyta -En lång tur blir jobbig eftersom man inte ser sig förflyttas Märkbar för känseln -Tältet står där man önskar
2 1,6 - 3,3 4-6 5,76 - 11,88 Lätt bris 0,2 m Utpräglade småvågor som ej bryter - Härligt att paddla det går undan även i motvind Små löv och kvistar i rörelse och en vimpel lyfter - Tältduken rör sig sakta
3 3,4 - 5,4 7-10 12,24 - 19,44 God bris 0,6 m Vågkammarna börjar bryta med glasaktigt skum - Ännu kan man paddla obehindrat med eller mot vinden Löv och kvistar i oavbruten rörelse och vimplar sträcks - Inga problem med ett tält
4 5,5 - 7,9 11-16 19,8 - 28,44 Frisk bris  1,0 m Längre vågor med fler vita skumkammar och bryter med kortvarigt brus - Nu kan det vara jobbigt att paddla mot vinden Sträcker en flagga och rör tunnare grenar - Skönt om tältet står i lä
5 8 - 10,7 17-20 28,8 - 38,52 Styv bris 2,0 m Mer Utpräglade vågor med gott om skumkammar och bryter med starkare och ihållande brus - Jobbig paddling även på skyddade vatten Mindre lövträd svajar och skumkammar bildas på sjöar - Dags att se över tältets linor
6 10,8 - 13,8 21-27 38,88 - 49,68 Hård Bris Frisk
kuling
3,0 m Större vågberg med stora fält av skum och med dovt rullande brus - Man kommer inte långt vid varje paddeltag fritidsbåtar söker land Stora trädgrenar i rörelse och vinande i el-trådar - Dags att hitta extra linor till tältet om det står oskyddat
7 13,9 - 17,1 28-33 50,04 - 61,56 Styv
kuling
4,0 m Bränningar hörs på långt håll och skummet lägger sig i strimmor - Båtfolket har sökt nödhamn Hela träd svajar och det är svårt att gå mot vinden - Hoppas de extra tältlinorna håller
8 17,2-20,7 34-40 61,92 - 74,52 Hård
Kuling
5,5 m Havet dånar och skummet ligger i täta strimmor - En fängslande syn om man är på land Bryter kvistar från träden - Hoppas ingen gren spetsar tältet
9 20,8 - 24,4 41-47 74,88 - 87,84

Halv
Storm

7,0 m Höga vågor med skumsträngar som piskas upp i luften och minskar sikten - Dra upp kajaken lite extra - Vattennivån stiger drastiskt vid pålandsvind Mindre skador på hus och taktegel blåser ner - Det är en evig syssla att spänna om tältlinorna som det rycks och slits i
10 24,5 - 28,4 48-55 88,2 - 102,24 Storm 9,0 m Havsytan verkar nästan vit av skum och dånet från brytande vågor kommer stötvis - Detta är allvarligt även för stora fartyg Sällsynt i inlandet men rycker upp träd med rötterna - Efter storm kommer dock lugn. Så vila om du kan för att sedan komma vidare