Svinesund

Startplatsen för HBB

Platsen ligger vid Gamla Svinesundsbrons landfäste på svenska sidan.  Mer exakt är det dessa koordinater:
59°05'50.1"N 11°16'14.8"E
Kommer man på E6 leder skyltningen "Gamla Svinesundsbron" och "Köpcenter" in på gamla Riksvägen mot Oslo. Strax är man vid en rondell och skall svänga in till Köpcentret. Sväng sedan höger i T-korsningen och i bortre kanten finns en mindre avtagsväg åt vänster som kan vara svår att finna. Den leder ner till det gamla färjeläget (se röd linje i kartbilden).

Vägen slutar vid en liten parkeringsplats alldeles nedanför brofästet. Här är det möjligt att sätta upp ett litet tält, men det är inte så lätt att sjösätta vid den lilla kajkanten. Då är det bättre vid den lilla sandstranden 50 meter söderut, men däremellan ligger en privat tomt. Om ägarna är hemma kan man be om tillåtelse att passera annars går det också att bära ned kajak och utrustning över ödetomten som ligger ovanför sandstranden. På denna sluttning har också många HBB-paddlare tältat natten innan avfärd. Prata gärna med grannarna och förklara vad ni planerar att göra.


Till vänster det gamla färjeläget sett från vattnet dit den smala och branta vägen leder från köpcentret. Starten är strax till vänster om ensmärket som paddlaren är på väg till för att sedan under bron vända och starta paddlingen mot Haparanda.

Planera gärna starten så att tidvattnet är på väg ut ur Idefjorden.  Se t.ex.
https://kartverket.no/til-sjos/se-havniva
Ange platsen Svinesund i sökrutan.