Kärnkraftverk

Vid paddling utmed svenska kusten passerar man några kärnkraftverk. Vid vissa är det en fördel att inte paddla genom det område där kylvattnet släpps ut, eftersom ett till synes stilla vatten plötsligt kan bli svårt att forcera.

Vid Forsmark har många under årens lopp passerat under en bro för att därefter paddla skyddat innanför området där kylvattnet släpps ut. Denna passage är inte tillåten eftersom det är ett skyddsobjekt där tillträdesförbud samt avbildningsförbud råder (Skyddslag 2010:305 samt Länsstyrelsen Uppsala län beslut 451-8521-20).

Istället paddlar man förbi Grisselgrund och fortsätter NNV förbi Tallhällen innan man väljer en mer västlig kurs. Man kommer då att passera området där kylvattnet från kraftverket strömmar ut. Bilden nedan visar gränsen för skyddsområdet, som man inte får passera.