Kärnkraftverk

Vid paddling utmed Svenska kusten får man passera några Kärnkraftverk. Vid vissa är det en fördel att inte paddla genom det område där kylvattnet släpps ut, eftersom ett till synes stilla vatten plötsligt kan bli svårt att forcera. Forsmark är ett typiskt sådant ställe. Naturligt paddlar man förbi Grisselgrund och fortsätter NNV förbi Tallhällen innan man väljer en mer västlig kurs. Man kommer då att passera området där kylvattnet från kraftverket strömmar ut. En bättre passage har markerats i denna karta och i bilden till höger visas bron som det går att passera under.