Målplatsen för HBB - Virtakari

Målet för en HBB-paddling är att lägga handen på den svensk/finska gränsmarkeringen Riksröse 59 vid Virtakari udde utanför Haparanda. Den exakta positionen är: 65°48'53.1"N 24°08'55.3"E

Inte så långt från själva Rr59 finns en tilläggssten som pekar ut att själva gränsen egentligen ligger 292,4 meter österut, dvs i Torne älvs mittfåra. Vänligen respektera riksröset - klättra ej upp på det eller placera kajak på detsamma.

TV-serien Robinson utspelades i skärgården utanför under år 2020 och därför har en brygga och utställning placerats alldeles i närheten. Därmed har lite av den ödsliga charmen försvunnit vid riksröset. Hela udden ägs numera av Cape East/Kristofer Lundström men HBB-paddlare är fortsatt välkomna att gå iland här.

På bilden ovanför syns bryggan med utställningen om Robinson. Till höger i bilden kan anas ett rött litet hus där Rr59 är placerad.  Det är möjligt att gå iland här eller på en liten sandstrand en bit till vänster om bryggan. Efter målgång vid Rr 59 är ett alternativ att paddla tillbaka ca 700 meter till den lilla småbåtshamnen i Riekkola och bli hämtad där (se karta och text nedan). Denna hamn har vakt på sommarnätterna och det finns en vägbom ca 200 meter ifrån hamnen. Ett alternativ är att använda en annan landstigningsplats ca 150m längre väst som ligger på rätt sida bommen.

Alternativ hämtningsplats vid Riekkola

På kartan här nedan ser ni den alternativa hämtningsplatsen vid den lilla småbåtshamnen vid Riekkola.

När man nu kommit till Virtakari återstår att också ta sig hem igen. Har man inte ordnat sin hemtransport kan man behöva förvara sin kajak och utrustning en tid medan man hämtar egen bil. Torbjörn Kurkinen kan hämta upp kajak och förvara hos sig till dess hemtransport är ordnad. För denna fantastiska tjänst tar han 700 kr. Man når Torbjörn på +46703714492 eller kurkinen.nikkala@gmail.com. Upphämtningsplats vid Riekkola småbåtshamn. Allt under förutsättning att Torbjörn inte är bortrest.

Vi ses vid jurymötet.

Oavsett var man har sitt hemviste är säkerligen hemvägen lång. Hur lång? Kanske detta foto ger en viss uppfattning