Vad händer på jurysammanträdet?

1. Fastställande av antal paddeldagar.

2. Genomgång av loggbok och kartor/sjökort.

3. Rak fråga med ögonkontakt ställes: "Med din kajakära som borgen, har du tagit del av reglerna, förstått och följt desamma"?

4. Vid godkännande, högtidlig utdelning av miniatyrkajaker.

5. Öl och macka.

6. Kaffe och eventuellt visning av bilder.

 

Jurymötets Ordförandeklubba som förärats Jim av familjen Davidsson november 2008 i samband med jurymöte för Johanna Davidsson (HBB 114). Inskriptionen lyder: "HBB 2008 Fam Davidsson".

 

Jurymedlemmar

Thorvald Nielsen
Lilja Nikulásdóttir
Peter Sjödin
Ben Strengell