Vattennivå - Tidvattnets cykler

Utmed västkusten bör man se upp med tidvattnets variationer - ca 35 cm (±) som dessutom påverkas av bl.a. vindens styrka och riktning. Information om tidvattnets cykler Skriv in önskat datum. Ny sida med länken direkt för uppgift om tidvattnet vid Ga Svinesundsbron. Observera att flod och ebb flyttar sig ca 45 min framåt per dygn. Markera Vädrets inverkan och se den bruna kurvans (uppdaterad varje timme) avvikelse från beräknad normalnivå.
Tidvattnets inverkan avtar efterhand hand man förflyttar sig söderut och kan sägas upphöra i höjd med Skagen eftersom stora vattenmassor (utflödet från Östersjön via Öresund) håller emot. (strömmen i Öresund är som starkast vid ebb)