Regler

Regler för att erövra Havspaddlarnas Blå Band

Gäller från 2022
 1. Start och målgång ska anmälas via hemsidan eller skriftligen. Se detaljer på nästa sida.
 2. Startavgift tillämpas ej.
 3. Lägsta ålder vid start är 18 år.
 4. Startpunkt: Gamla Svinesundsbrons landfäste på svenska sidan
 5. Målpunkt: Torneälvens utlopp på svenska sidan vid riksröse nr. 59 på Virtakari udde, strax söder om Haparanda. Färden avslutas med handpåläggning på nämnda röse.
 6. Paddlaren ska snarast efter start via samtal eller SMS avisera verkligt startdatum. Mobilnummer meddelas vid startanmälan.
 7. Avbruten färd ska meddelas via SMS eller telefonsamtal.
 8. Målgångsanmälan ska göras via E-post eller brev senast en vecka efter målgången. Se detaljer på nästa sida.
 9. Färden ska ske i enmans havskajak (ej surfski eller liknande) som långfärd, d.v.s. all utrustning jämte proviant, ska medföras ombord av paddlaren själv. Byte av kajak är ej tillåtet, ej heller organiserad följebilssupport.
  1. Skulle kajak bli stulen under färd får dock ny kajak anskaffas med hjälp utifrån.
  2. Reparationer skall göras av paddlaren själv på plats, varför lagningssats bör ingå i utrustningen. Skulle skador av sådan omfattning uppstå att paddlaren själv inte är kapabel att reparera dessa, återstår för paddlaren att bryta. Tar man hjälp utifrån har man sedan alltid valet att göra en ny anmälan och starta om från Svinesund eller fortsätta färden utanför HBB.
 10. Varje dagsetapp med lägerplats ska noga noteras och bokföras i medförd loggbok. Alla dagar fr.o.m. startdatum t.o.m. måldatum räknas som fulla paddeldagar. Färden ska fullbordas inom ett och samma kalenderår.
 11. Färden ska i sin helhet ske i havet utan att bära kajaken över landtungor. Paddlarens färd i havet ska således kunna inritas/redovisas som ett sammanhängande streck i vatten från start till mål. Det är tillåtet att paddla alla slussfria kanaler.
 12. För framdrivning av kajaken får endast paddel användas.
 13. Inga kontroller längs färden. Paddlarens kajakära borgar för att reglerna följs. Paddlaren ska i efterhand redogöra för sin färd inför juryn.
 14. Alla som regelmässigt fullbordar paddlingen godkänns som erövrare av Havspaddlarnas Blå Band oavsett antal använda dagar. Samma paddlare kan erövra HBB flera gånger.
 15. Årtal, namn och antal dagar kommer att anges på skylt i glasmonter med stiliserad statyett av kajak under blått band och förvaras utställt hos Västerås Kanotförening.
 16. Om den minsta oklarhet om reglerna uppstår, fråga före start eller under färd. Inget skulle vara smärtsammare för en jury än att underkänna en färd på grund av att paddlaren tagit för lätt på reglerna.
Andemeningen med reglerna för HBB är att paddlaren efter egen förmåga, egen navigering
och med gott sjömanskap skall kunna fullfölja färden av egen kraft
och föra sin farkost i hamn utan hjälp utifrån.
 
SOM ALLTID: PÅ EGET ANSVAR.

 

Startanmälan

Start ska anmälas via hemsidan eller skriftligen till:
Havspaddlarnas Blå Band (HBB)
c/o Peter Sjödin
Ishavsvägen 6, 72231 Västerås
E-post: peter.s@havspaddlarnasblaband.se

 

Ska innehålla följande uppgifter:

 • Namn på paddlaren
 • Födelsedatum
 • Man eller Kvinna
 • Adress inklusive eventuell E-postadress
 • Hemtelefonnummer och mobilnummer
 • Adress till eventuell hemsida/blogg som återger loggbok under paddlingen
 • Typ av kajak (tillverkare och modell)
 • Typ av säkerhetsutrustning
 • Startdatum skall även anges. På grund av okänd vädersituation betraktas detta som preliminärt

Målgångsanmälan

Målgång ska anmälas via E-post eller brev senast en vecka efter målgången till:
     Havspaddlarnas Blå Band (HBB)
     c/o Peter Sjödin
     Ishavsvägen 6, 72231 Västerås
     E-post: peter.s(at)havspaddlarnasblaband.se


Ska innehålla följande uppgifter:

 • Bekräftelse av tidigare lämnat datum för starten
 • Datum och klockslag för målgången, d.v.s. då handpåläggning skett på riksröse nr. 59
 • Antal paddeldagar
 • Paddlad distans i kilometer
 • De paddlare, som till minne av färden önskar en egen handgjord HBB-miniatyrkajak med eget namn, kan erhålla en sådan till ett självkostnadspris av för närvarande 500 kronor (gäller från 2021). Detta ska i så fall anges i målgångsanmälan

Jurymöte

Paddlaren skall i efterhand redogöra för sin färd inför juryn. Alternativt kan paddlaren insända (med returporto) eller personligt överlämna, fysiska kartor/sjökort, loggbok och ett intyg lydande: "Med min kajakära som borgen har jag tagit del av reglerna, förstått och följt desamma”.

Detta material sänds till: Peter Sjödin, Ishavsvägen 6, 722 31 Västerås
Färdhandlingarna returneras eller finns för avhämtning efter juryns genomgång. Juryns granskning ska kunna ske inom det aktuella kalenderåret.