Alla godkända paddlare i alfabetisk ordning

Följande personer har paddlat hela Sveriges kust mer än en gång

SJU GÅNGER:

Peter Magnusson — 2006, 2007, 2009, 2011, 2014, 2015 och 2016 – HBB Nº 99, 107, 118, 135, 155, 163 och 173
Peters genomsnitt för antal dagar är 40 dgr/tur och han innehar nu rekordet av flest godkända turer.

SEX GÅNGER:

JIM DANIELSSON — 1991, 1996, 1999, 2004, 2009 and 2014 – HBB Nº 1, 10, 28, 73, 115 och 154.
Med paddlingen 2014 är Jim för tredje gången även den äldste.

FEM GÅNGER

LEIF ANDERSSON — 2001, 2004, 2005, 2006 och 2009 – HBB Nº 50, 74, 83, 97 och 117.
BENGT LARSSON — 1995, 1998, 2002, 2005 och 2008 – HBB Nº 9, 27, 56, 80 och 112.

TRE GÅNGER:

JAN OLOF JOHANSSON — 2015, 2018 och 2022 – HBB Nº 161, 178 och 194.

TVÅ GÅNGER:

PASI AIRIKE (Finland) — 2005 och 2009 – HBB Nº 82 och 116.
LINA HALLEBRATT — 2015 och 2019 – HBB Nº 162 och 181. Lina är den första kvinna att ha erövrat HBB två gånger.
RICK HOEKSEMA (Netherlands) — 2019 och 2023 – HBB Nº 183 och 202.
YRJÖ LINDROOS (Finland) — 1997 och 2003 – HBB Nº 19 och 68.
WOLFGANG METZELTHIN (Germany) — 2002 och 2015 – HBB Nº 59 och 166.
PETER SJÖDIN — 2007 och 2013 – HBB Nº 111 och 151.
MATTIAS SÖDERBERG — 2018 och 2023 – HBB Nº 179 och 199.

HBB har numera sin glasmonter hos Västerås Kanotförening (med sina 9 HBB-erövringar). Här återges namnen på alla som paddlat hela kusten och godkänts av juryn.

Namn HBB-nr
Abrahamsson Sven 47
Ahlfors Dahl André 160
Airike Pasi 82,116
Andersson Jan 22
Andersson Krister 21
Andersson Leif 50,74,83,97,117
Andersson Rolf 159
Arnström Karin 144
Arnström Paul 145
Asker Richard 191
Askesjö Jonathan 168
Augustin Simon Markell 158
Barklind Pettersson Marie 88
Berggren Sven 6
Bergmark Victoria 192
Bergström Lennart 103
Bichard John Paul 87
Björklund Karl 91
Björkvind Daniel 11
Brindt Lars 23
Bröms Erik 40
Carlsson Bengt 130
Cavefors Oscar 131
Ceder Mats 128
Celsing Oscar 113
Corneliusson Jörgen 186
Cronblad Daniel 76
Dagberg Lars 81
Danielsson Jim 1,10,28,73,115,154
Darin Jonas 167
Davidsson Johanna 114
Delfalk Johan 4
Ek Simon 101
Ekelund Nilsson Jon 110
Ekengren Mattias 70
Eklöf Jesper 198
Eklöf Marie 187
Ekroth Jonas 8
Ekstam Tim 149
Ekström Jonas 165
Eliasson Pontus 124
Eliasson Torbjörn 125
Emanuelsson Ove 7
Eriksson Gustav 176
Eriksson Lena 196
Eriksson Mattias 62
Eriksson Pontus 197
Esaiasson Joakim 95
Fischer Franz 94
Fischer Magnus 17
Flodin Åström Gustav 195
Forsberg Mikael 75
Frank Jens 12
Frank Peter 13
Gelderman Anders 29
Gustavsson Pontus 48
Gyllenberg Emil 170
Göransson Magnus 119
Göransson Ylva-Li 106
Habermann Maria 63
Hahre Stefan 49
Hall David 66
Hallebratt Lina 162,181
Hallgren Daniel 108
Hamberg Ravn 65
Hansson Leif 54
Harnesk Christer 52
Hedlund Ivan 164
Hedlund Thomas 153
Hedman Maria 64
Hilding Patrik 137
Hoeksema Christa 201
Hoeksema Rick 183,202
Hultgren Kurt 31
Hägglund Thomas 37
Härdin Christer 26
Höiden Ola 142
Ideström Annika 24
Ideström Torkel 25
Ingvaldsson Jonna 193
Jansson Tobias 61
Jarva Leevi 18
Jerksten Patrik 127
Jernehov Håkan 3
Jernehov Lena 2
Johansson Jan Olof 161,178,194
Johansson Peter 157
Johnson Samuel 200
Jägerbrand Leif 104
Jørgensen Erik B. 138
Kaberg Bert 102
Karlemon Patrik 136
Karlsson Mikael 16
Kellander Emil 33
Kraftling Torbjörn 57
Köhler Christer 93
Larsson Bengt 9,27,56,80,112
Larsson Börje 143
Larsson Ulrika 109
Leonsson Erik 42
Liljebäck Hanna 126
Linder Gunnar 174
Lindgren David 78
Lindholm Henrik 79
Lindroos Yrjö 19,68
Lindroth Ulrika 148
Magnusson Peter 99,107,118,135,155,163,173
Malmgren Johanna 132
Mannerskog Håkan 105
Markström Simon 71
Meijer Tomas 32
Metzelthin Wolfgang 59,166
Mossfeldt Mattias 67
Mårdh Anders 51
Nikulásdóttir Lilja 190
Nilsson Andreas 72
Nilsson Niklas 34
Nilsson Peter 146
Nisula Håkan 98
Norberg Johan 55
Nordin Hans-Olof 58
Norman Jan-Olof 85
Olsson Bengt 140
Olsson Lena 100
Olsson Thomas 189
Omberg Pernilla 172
Oskarsson Eva 92
Palm Anders 14
Persson Jonas 36
Persson Uno 30
Peterson Jonas 150
Petersson Elin 123
Pettersson Lars 89
Rolandsdotter Louisa 86
Ryft Fabian 182
Rönneman Oskar 185
Shalit Tomer 15
Sigvardsson Ove 156
Sjöberg Sven-Gunnar 60
Sjöblom Anders 69
Sjödin Peter 111,151
Skinlo Ann-Kristin 152
Stenhammar Mikael 169
Stigenberg Julia 35
Strengell Ben 188
Struwe Åke 45
Sundberg Martin 141
Sutinen Petri 39
Svanberg Peter 139
Svensson Erik 46
Söderberg Mattias 179,199
Söderlund Emil 171
Söderström Staffan 175
Thaung Jenny 133
Thorsen Hannibal 41
Tissari Vesa 20
Törnqvist Magnus 90
Ullman Jonas 120
Unold Peter 44
Vesterdahl Jonny 53
Wahlberg Jonas 177
Wallén Torbjörn 84
Wedberg Urban 77
Wedell Pontus 43
Wennerholm Jesper 5
Weselka Andreas 96
Wetterberg Mårten 147
Ytterby Gert 134
Zenana Nenia 180
Zettervall Björn 38
Ödling Jörgen 129
Öhman Petter 121
Öst Andreas 122
Östh Tony 184

Flest antal Paddlingar

Namn Antal
Peter Magnusson 7
Jim Danielsson 6
Leif Andersson 5
Bengt Larsson 5
Jan Olof Johansson 3
Pasi Airike 2
Lina Hallebratt 2
Rick Hoeksema 2
Yrjö Lindroos 2
Wolfgang Metzelthin 2
Peter Sjödin 2
Mattias Söderberg 2