Iggön

Strömsundet på insidan av Iggön   

Kartor och sjökort visar ännu existensen av Strömsundet på insidan Iggön. Vi är många som gärna valt den passagen, men den är bara ett bleknande minne. Tyvärr händer det fortfarande då och då att HBB-paddlare försöker komma igenom, men sökandet efter Strömsundet i all vass är en sökning utan resultat. 
Under en kort period fanns där en växt man ville skydda och den regelbundna muddringen förbjöds. Naturlig uppslaggning (som tidigare muddring hållit stången) fick växten att försvinna. Tyvärr försvann även passagen och förbudet mot muddring är alltjämt i kraft.
Detta är orsaken till att vi måste göra som lokalbefolkningen — runda Iggön på utsidan med alla sina grund och bränningar.