Kanaler

Det är tillåtet att paddla alla slussfria kanaler. För att undvika risken för missförstånd är det således inte tillåtet att passera Södertälje sluss eller slussarna i Stockholm. De som därmed är tillåtna är:

 • Sotekanalen
  Sotekanalen, (eller Sote kanal) är en grävd och sprängd kanal, som ligger innanför halvön Ramsvikslandet, längst i väster på Sotenäset i Sotenäs kommun i Bohuslän. Ramsvikslandet är en del av Sotenäset och var en halvö fram till 1930-talet, då den delvis sprängda och grävda Sotekanalen anlades. En svängbro förbinder idag ön med fastlandet. Kanalen är en uppskattad inomskärsled för fritidsbåtar.
 • Falsterbokanalen
  Den innehåller visserligen en sluss som kan stängas för att förhindra ett alltför stort flöde genom kanalen när skillnaden i vattenstånd i de båda haven är för stor. Eftersom det endast är en strömtröskel är det således tillåtet för HBB-paddlare att använda Falsterbokanalen. Skulle strömtröskeln vara uppfälld får man vänta på att den fälls ned. Kanalen byggdes under andra världskriget eftersom djupgående fartyg var tvungna att gå utanför Sveriges territorialgräns vid rundning av det grunda vattnet utanför Falsterbo.
 • Drags kanal
  En mindre kanal cirka 13 kilometer norr om Kalmar. Leder genom inre delen av halvön Skäggenäs. Det är svårt att hitta den södra öppningen. Kanalen är förklarad som fornminne, liksom en historisk bro över den. Den gamla bron är byggd som stenkilsbro vid 1800-talets början. 
 • Dragets kanal
  Dragets kanal ligger söder om Nynäshamn och skär av ön Järflotta från fastlandet. Kanalen förbinder Dragfjärden med södra delen av Nynäsviken. På 1200-talet var Draget ett sund mellan ön Ekholmen och halvön Käringboda som sedemera grundande upp. I mitten av 1800-talet muddrades och sprängdes kanalen.
 • Väddö kanal
  I denna kanal finns inga slussar alls och är därmed det naturliga valet för HBB-paddlare. Dels för att det är genare och dels för att få en skyddad paddling jämfört med havet utanför. Den första kanalen började byggas av Gustav Vasa redan 1553. Den nya kanalen öppnades för trafik år 1835.

 

Sotekanalen

Falsterbokanalen

Drags kanal

Dragets kanal

Väddö kanal