Skjutning med skarp ammunition

För information om skjutvarningar gällande våra Svenska skjutfält finns nu samlade till en länk. På sidan finner man bland andra Ringenäs, Kabusa, Ravlunda, Rinkaby, Revingehed samt Björka. Fler finns upptagna i förteckningen, men berör sällan båttrafiken. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Skjutvarningar-och-avlysningar/

Vi ber alla notera giltighetstiden så att denna stämmer med beräknad tid för passage.