Välkommen till Havspaddlarnas Blå Band

Ny hemsida för HBB

2022-01-06
Havspaddlarnas Blå Band har fått en ny hemsida med nytt utseende och struktur. Den har utvecklats för att minska arbetet med att underhålla hemsidan och all dess statistik. Nya paddlare och anmälningar läggs nu in i en databas som sedan automatiskt genererar "Årets paddlare" och all statistik - naturligtvis beroende på paddlarnas status. I stort sett all information från gamla hemsidan finns kvar, men ibland på ett nytt ställe.

Det kan naturligtvis finnas diverse småfel och barnsjukdomar på nya hemsidan. Vi tar tacksamt emot era iakttagelser och synpunkter.

Ett stort tack till vår tidigare webmaster Lennart Bergström, som skött hemsidan i 16 år och lagt ned otaliga timmar av ideellt arbete!
Peter Sjödin
 

 

Första anmälningarna för år 2022

2021-12-02
Redan i december 2021 har två paddlare anmält sig för start 1 april 2022. Vi önskar dem lycka till med förberedelserna och ser fram emot deras start.

Nu hoppas vi att många fler anmälningar fortsätter att komma in.
Peter Sjödin
 

 

Tack till vår webmaster Lennart Bergström

2021-11-14
Under 16 år har du lagt ned otaliga timmar av ideellt arbete på vår hemsida som du själv startat upp från noll och ständigt förbättrat. Ytterligare ett tack för din hjälpsamhet med sidans överförande till vår nya webmaster Peter Sjödin. Lennart, du har för alltid ditt namn inskrivet i HBB:s historia.

För jurymedlemmarna i Havspaddlarnas Blå Band
Jim Danielsson
 

 

Ny webmaster

2021-11-11
Havspaddlarnas Blå Band står inför förändring. Den 15 november tillträder PETER SJÖDIN som webmaster för Havspaddlarnas Blå Band och undertecknad tackar för de 16 år jag har haft den intressanta uppgiften med förtroende och hjälp från juryn. Jag har erbjudits att kvarstå som jurymedlem och tackat ja. Nya funktioner tillförs hemsidan och jag hoppas dessa uppskattas. Vi önskar Peter LYCKA TILL!
Lennart Bergström