HBB Fotoalbum
 

Retur Godkända paddlare

 

Elin Petersson har intagit Rr59 år 2009   Hanna Liljebäck intog också Rr59 2009
Elin Petersson (2009) och Hanna Liljebäck (2009) vid gränsmärke Nº 59. Ett mål många längtat efter.

När en paddlare kommit till Haparanda efter sin start i Svinesund är minnesbanken starkt berikad av upplevelser och intryck från färden. Vägen kan tyckas bli den samma för alla, men vädrets inverkan ger en påtaglig variation. Det finns emellertid en väg vi oftast delar med alla andra som också paddlat hela sträckan. Det är passagen av grinden till Stråkvägen 24 i Solna. Paddlarens möte med juryn väntar.

Pasi Airike på väg till sitt jurymöte — år 2009
Kanske är detta den mest kända passagen för HBB-paddlare som Pasi Airike just skall öppna inför sitt jurymöte.
Grinden in till Stråkvägen 24 och vi minns hur spänning och förhoppning steg.

När vi har anmält och genomfört vår paddling från Svinesund vid den Norska gränsen utmed hela Svenska kusten till Haparanda vid den Finska gränsen säger ofta loggboken inte allt. Efter att vi nått Riksröse 59 kommer oftast efterdyningar av olika slag. En efterdyning är uppenbar. Ett möte med juryn avrundar turen. Det räcker inte att säga att vi landat vid Virtakari för att bli en godkänd erövrare av Havspaddlarnas Blå Band. Vi måste bevisa att vi paddlat de ca 2300 kilometrarna av egen kapacitet och kunskap i enlighet med reglerna och följt dessa. När detta skett finner HBBs jurymedlemmar stor glädje i att tillsammans med paddlarna fira deras prestationer.
Vi vill minnas dem alla och startade denna fotosamling. Denna fick en trevande start 2007 och blev till en sed 2008. En samling vi hoppas fler än vi själva finner glädje i.

HBB Webmaster

 

HBB x 5

Under åren, sedan Jim Danielsson första gången paddlade HBB 1991, har nu många paddlat samma tur en eller flera gånger och här följer foton från olika jurymöten. Först dock en glimt av de femfaldiga erövrarna.

Bengt Larsson — år 2008
Femtegångs-kvartetten: Bengt Larsson år 2008 | Jim Danielsson år 2009 | Leif Andersson år 2009 | Peter Magnusson år 2014
 

 

HBB x 6

År 2014 är tårtan gyllengul när antalet gånger någon paddlat HBB utökades till sex. Vi grattar Jim till hans bedrift som också blev ett troligen svårslaget rekord.
Året därpå - 2015 - fick Jim sällskap av Peter i gruppen 6-gångs erövrare och tårtan var brun.


Jim Danielsson år 2014 - Peter Magnusson år 2015

 

2020

 


OSKAR RÖNNEMAN

Godkänd av juryn 2020 Juli 24

Årets första jurymöten har trots pågående pandemi hållits med Oskar, men allt inom ramen för avstånd. För att spara onödigt resande gjorde Oskar och medresande flickvän ett uppehåll vid passagen av Solna på hemvägen till Malmö och efter en lite avslappande promenad i norr. Vid jurymötet var Sofia spänd åhörare till juryns medlemmar som var Sven Berggren, Jim Danielsson och Thorvald Nielsen.
 

Som mer brukligt idag hade inte heller Oskar med sig några fysiska kartblad att hålla reda på utan hans blogg på Instagram ledde granskningen igenom hans tur. Där återgavs allt om vad juryn tar fasta på.
Bra upplagt och få förklaringar gjorde att själva mötet snabbt var avklarat.
Som dagordningen säger var det därför dags att mottaga bevisen för paddlingen.
 

Vi önskar dem lycklig resa till hemstaden.

 


TONY ÖSTH  

Godkänd av juryn 2020 Sept 21

Idag hölls mötet via telefon. Under pågående pandemi är kollektivt resande inte att förorda.

Tony hade skickat in sitt underlag - loggbok och kartor samt övrigt knutet till turen och jurymötet.

Av färdspåret som var inritat i sjökorten hade Tony gjort flera långa överfarter. Genomgången förflöt lätt eftersom Tony's underlag var mycket välgjort.
Med returen av underlag får Tony den miniatyrkajak han beställt samt Jim's bok - ’100.000 kilometer i havskajak”.

Juryns godkännande fick han under pågående mötessamtal och ett grattis från övriga meddelas här.
 

 


JÖRGEN CORNELIUSSON  

Godkänd av juryn 2020 Okt 03

Lika säkert som Jörgen paddlade runt kusten redogjordse han för sin tur från punkt till punkt. I den decimerade juryn ingick Sven Berggren (tillika fotograf) samt Jim Danielsson.
De enades lätt om att Jörgen gjort hela turen enligt reglerna och kunde därför snart godkänna honom.
Jörgen mottog därefter sin miniatyrkajak av Jim.

Jörgen kunde sedan pusta ut och i lugn o ro njuta av den sedvanliga fikan som idag även innehöll en tårta.

Troligen var tårtan för att avsluta årets säsong som varit märkt av pågående pandemi, men hållit sig på stadgat avstånd.

 

Länkar till åren: 2007 och 2008  |  2009  |  2009 Special  |   2010  |  2011  |  2012  |  2013  |   2014  |  2015  |  2016  |  2018
   |  2019
 

Valid CSS!