2016
 

PERNILLA OMBERG

Godkänd av juryn 2016 September 07

Årets första jurymöte hölls med Pernilla. Juryn bestod av Sven Berggren, Jim Danielsson samt Thorvald Nielsen tillika mötets fotograf.
Pernilla hade en mycket fin redovisning som juryn gillade.
Eftersom hon paddlat helt efter GPS hade hon inga kartor med inritat färdspår utan i stället bilder från hur GPS:en visade de lagrade färdspåren. Pernilla hade således utnyttjat de möjligheter tekniken kan ge och fått fram en mycket klar bild av sin paddling.

Redovisningen utelämnade inget och var snart genomgången. Därför kunde juryn snart enas om sitt godkännande.
För att fira årets enda kvinnliga paddlare kom sedan en läcker tårta fram.

I samband med sin målgång tyckte Pernilla att hon haft en fantastisk HBB-paddling som motsvarat hennes förväntningar och vädret hade inte vållat henne några problem trots att det ibland var tufft. Hennes glada leende förvånar oss därför inte.

 

 

 

PETER MAGNUSSON

Godkänd av juryn 2016 September 14

Idag var det Peters tur att komma inför juryn. I juryn var Sven Berggren, Jim Danielsson och Thorvald Nielsen tillika fotograf även denna gång.

Detta var sjunde gången och Peter hade god ordning på sin redovisning med det inritade färdstrecket i kartorna klart följbart.

Det dröjde därför inte länge innan juryn enades om sitt godkännande och Peter kunde motta sin miniatyrkajak från Jim.

Peter uttryckte sedan sin tacksamhet till Jim och överlämnade i sin tur en medalj egenhändigt framtagen i ekträ. På ena sidan finns en kompassros och på andra sidan Tai Chi symbol. Symbolen representerar kunskaper vilka är nödvändiga för att genomföra en HBB-paddling.

För att celebrera sjunde gången genomförd HBB presenterades en ny tårta efter sedvanlig förtäring av öl o macka.
 

 

 

EMIL GYLLENBERG och EMIL SÖDERLUND

Godkänd av juryn 2016 Oktober 25

Idag var det så dags för GEmil o SEmil att stå inför juryn som något decimerad bestod av
Jim Danielsson och Thorvald Nielsen.
Efter sin start april 17 är de båda Emil nu de paddlare som startat tidigast. Många har följt deras äventyr via nätet. Lagom till deras passage av Piteå kunde som första HBB-paddlare passera Bondön via den nya kanalen som gjorts för fritidsbåtar. Just för att slippa runda Bondön på sina vägar norrut.
Eftersom juryn var till antalet begränsad fick även kameran ta ligga obrukad medan kartor och loggbok granskades.

Utan problem kunde juryn snart enas om att ge sitt godkännande och sedvanliga protokoll undertecknas.

Därpå följde överlämnande av miniatyrkajaker.

Glädjen över att ha blivit godkända återspeglades i paddlarna.
 

 

 

STAFFAN SÖDERSTRÖM

Godkänd av juryn 2016 November 19

Juryn bestod av Sven Berggren, Jim Danielsson samt Thorvald Nielsen tillika mötets fotograf.

Staffan tog fram sina kartor och dator medan Jim undrade: ”Men Staffan, här finns ju inget färdspår inritat.“ Nåja. Ingen av de närvarande var sämre karl än att det problemet kunde lösas.
Det var nog tur att datorn var med, där säkerligen all data kunde rekapituleras och granskningen kunde fortsätta.

Snart nog kunde juryn enas om sitt beslut och registreringen göras. Därefter fick Staffan motta sin miniatyrkajak överräckt av Jim.
Staffan satte ett nytt rekord i antal dagar - 154. Trots att detta var en påtvingad tid med arbete som måste utföras förlorade Staffan aldrig sin föresats att paddla hela kusten.
Tidsåtgången har ingen betydelse i denna icke-tävling där fullföljandet är målet.

En läcker tårta serverades senare för att fira ”rekordet“ och att Staffan nådde målet av sin föresats,
trots att webmaster genom ett missförstånd dömde ut honom långt före halvvägs. Därför ett extra GRATTIS till Staffan.
 

 

 

JONATHAN ASKESJÖ & MIKAEL STENHAMMAR

Godkänd av juryn 2016 December 01

Juryn bestod av Sven Berggren, Jim Danielsson samt Thorvald Nielsen tillika mötets fotograf.

Efter sedvanlig noggrann granskning av kartor med inritat färdspår kunde juryn enas om ett godkännande.

Slutligen fick så äntligen Jonathan o Mikael sina önskade minityrkajaker.

4 De hade blivit godkända erövrare av HBB.

På detta sätt avslutades HBB-säsongen som i år varit strävsam, intressant, unik och upplevelserik för paddlarna där vindarna i 'god ordning' inte alltid varit med.

 

Topp    

Länkar till åren: 2007 och 2008  |  2009  |  2009 Special  |   2010  |  2011  |  2012  |  2013  |   2014  | 2015  |  2018  |  2019
 

Valid CSS! Validated by HTML Validator (based on Tidy)