www.havspaddlarnasblaband.se - officiell hemsida sedan 2004   
Foto: Gållsgrund - 60º51’00.57” / 17º17’36.04”   
 

Gäller fr.o.m. 2022
 

1. Start och målgång skall skriftligen anmälas till:
  Havspaddlarnas Blå Band (HBB)
c/o Peter Sjödin
Ishavsvägen 6,   72231 Västerås
E-post: peter.s(at)havspaddlarnasblaband.se
 
  (Mobilnummer meddelas vid bekräftelse av anmälan)
 
Lägsta ålder vid start är 18 år. Startavgift tillämpas ej.
  Startpunkt:
  Gamla Svinesundsbrons landfäste på svenska sidan.
  Målpunkt:
  Torneälvens utlopp på svenska sidan vid riksröse nr. 59 på Virtakari udde, strax söder om Haparanda. Färden avslutas med handpåläggning på nämnda röse. Vänligen respektera riksröset - Klättra ej upp på det eller placera kajak på detsamma.   
  Båda platserna presenteras i ord o bild under sidan Länkar med landvägs-anvisning.
 
   STARTANMÄLAN
  Skall göras via E-post eller brev och innehålla följande uppgifter:
 
  Namn på paddlaren
  Ålder vid start samt födelsedatum
  Adress inklusive eventuell E-postadress
  Hemtelefonnummer och mobilnummer
  Adress till eventuell hemsida/blogg som återger loggbok under paddlingen
  Typ av kajak (modell och tillverkare)
  Typ av säkerhetsutrustning
  Startdatum skall även anges. På grund av okänd vädersituation betraktas detta som preliminärt
  Paddlaren skall snarast efter start via samtal eller SMS avisera verkligt startdatum
 
 Har du tänkt på ...
 
  ... att läsa och begrunda innebörden i Jims text på sidan 'Om HBB' beträffande ensamhet och påfrestningar.
Begrunda även texten (inom rutan)som avslutar denna sida.
 
  Avbruten färd
 
  Skall meddelas via SMS eller telefonsamtal.
 
  MÅLGÅNGSANMÄLAN
  Skall göras via E-post eller brev senast en vecka efter målgången och innehålla följande uppgifter:
 
  Bekräftelse av tidigare lämnat datum för starten
  Datum och klockslag för målgången, d.v.s. då handpåläggning skett på riksröse nr. 59
  Antal paddeldagar
  Paddlad distans i kilometer
  De paddlare, som till minne av färden önskar en egen handgjord HBB-miniatyrkajak med eget namn, kan erhålla en sådan till ett självkostnadspris av för närvarande 500 (gäller fr 2021) kronor och skall i så fall ange detta i målgångsanmälan
 
2. Färden skall ske i enmans havskajak (ej surfski eller liknande) som långfärd, d.v.s. all utrustning jämte proviant, skall medföras ombord av paddlaren själv. Byte av kajak är ej tillåtet ej heller organiserad följebilssupport.
Skulle kajak bli stulen under färd får dock ny kajak anskaffas med hjälp utifrån.
Reparationer skall göras av paddlaren själv på plats, varför lagningssats bör ingå i utrustningen. Skulle skador av sådan omfattning uppstå att paddlaren själv inte är kapabel att reparera dessa, återstår för paddlaren att bryta. Tar man hjälp utifrån har man sedan alltid valet att göra en ny anmälan och starta om från Svinesund eller fortsätta från platsen utanför HBB.
3. Varje dagsetapp med lägerplats skall noga noteras och bokföras i medförd loggbok. Alla dagar fr.o.m. startdatum t.o.m. måldatum räknas som fulla paddeldagar. Färden skall fullbordas inom ett och samma kalenderår.
4. Färden skall hela distansen företagas i havet utan bärningar. Paddlarens färd i havet skall alltså kunna inritas/redovisas som ett sammanhängande streck i vatten. Från start till mål. Det är tillåtet att paddla alla slussfria kanaler.
5. För framdrivning av kajaken får endast paddel användas.
6. Inga kontroller längs färden. Paddlarens kajakära borgar för att reglerna följs. Paddlaren skall i efterhand redogöra för sin färd inför sittande jury. Alternativt kan paddlaren insända (med returporto) eller personligt överlämna, fysiska kartor/sjökort, loggbok och ett intyg lydande: "Med min kajakära som borgen har jag tagit del av reglerna, förstått och följt desamma” till:
Jim Danielsson, Stråkvägen 24, 169 35 Solna
 Färdhandlingarna returneras eller finns för avhämtning efter juryns genomgång. Juryns granskning skall kunna ske inom det aktuella kalenderåret.
7. Alla de som regelmässigt fullbordar paddlingen godkännes som erövrare av Havspaddlarnas Blå Band oavsett antal använda dagar. Samma paddlare kan erövra HBB flera gånger.
8. Årtal, namn och antal dagar kommer att anges på skylt i glasmonter med stiliserad statyett av kajak under blått band och förvaras utställt hos Point 65ºn Solna.
9. Om den minsta oklarhet om reglerna uppstår, fråga före start eller under färd. Inget skulle vara smärtsammare för en jury än att underkänna en färd på grund av att paddlaren tagit för lätt på reglerna.

 
Andemeningen med reglerna för HBB är att paddlaren efter egen förmåga, egen navigering och med gott sjömanskap skall kunna fullfölja färden av egen kraft
och föra sin farkost i hamn utan hjälp utifrån.
 
SOM ALLTID: PÅ EGET ANSVAR
 

minneskajak
HBB-miniatyrkajak

Vi talar om säkerhet och ger några råd i hopp om att dessa skall stärka och ge dig tankar om anpassning för DIN SÄKERHET.
Antingen vi paddlar i grupp eller är ensamma.

*/   Information om och vägbeskrivning till Startpunkten i Svinesund resp. Målpunkten i Haparanda.