www.havspaddlarnasblaband.se - officiell hemsida   
Foto: Skälvik - 56º41’15.71” / 12º40’46.20”   

 

Följande personer har paddlat hela Sveriges kust mer än en gång:
SJU GÅNGER:

Peter Magnusson  — 2006, 2007, 2009, 2011, 2014, 2015 och 2016 – HBB nr 99, 107, 118, 135, 155, 163 och 173
Peters försök att nå ett personligt rekord i antal dagar stoppades åter av vädret. Hans genomsnitt för antal dagar är 40 dgr/tur. Däremot innehar han nu rekordet av flest godkända turer.

SEX GÅNGER:

JIM DANIELSSON  — 1991, 1996, 1999, 2004, 2009 och 2014 – HBB nr 1, 10, 28, 73, 115 och 154.
Med paddlingen 2014 är Jim för tredje gången även den äldste.

FEM GÅNGER:

LEIF ANDERSSON  — 2001, 2004, 2005, 2006 och 2009 – HBB nr 50, 74, 83, 97 och 117.
BENGT LARSSON  — 1995, 1998, 2002, 2005 och 2008 – HBB nr 9, 27, 56, 80 och 112.

TVÅ GÅNGER:

PASI AIRIKE  — 2005 och 2009 – HBB nr 82 och 116.
LINA HALLEBRATT  — 2015 och 2019 – HBB nr 162 och 181. Lina är den första kvinna att ha erövrat HBB två gånger.
YRJÖ LINDROOS  — 1997 och 2003 – HBB nr 19 och 68.
JAN OLOF JOHANSSON  — 2015 och 2018 – HBB nr 161 och 178)
WOLFGANG METZELTHIN  — 2002 och 2015 – HBB nr 59 och 166.
PETER SJÖDIN  — 2007 och 2013 – HBB nr 111 och 151.

Hos Point 65ºn i Solna (Ekelundsvägen 26) har HBB sin glasmonter.
Här återges namnen på alla som paddlat hela kusten och godkänts av juryn.
 
vitrin
 
Över montern finns bilder av rekordhållarna
 
vitrindel


1991 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 No
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
1 Jim Danielsson 57 Icefloe – P&H
43 2297 53,4 S SE/GB
 
1992 
Ingen paddlare anmäld — Ingen målgång
1993 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
2
3

Lena Jernehov
Håkan Jernehov
31
31
Caribou – Marstrands Kajaker
Caribou – Marstrands Kajaker
76 2409 31,7
 
1993 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
4
5

Johan Delfalk
Jesper Wennerholm
27
26
Seagull Off-Shore – VKV
Seagull Off-Shore – VKV
77 2548 33,1
 
1995 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
6 Sven Berggren   55 Icefloe – P&H 69 2393 34,7 S SE
7 Ove Emanuelsson 54 Seagull Elite – VKV 41 2304 56,2
8 Jonas Ekroth 26
Artisan – Miks Kayaks 53 2234 42,2 S SE
9 Bengt Larsson 52 Anita – VKV 100 2500 25,0
 
1996 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
10 Jim Danielsson 62 Icefloe – P&H 35 2252 64,3 S SE/GB
11 Daniel Björk 22 Seagull Elite – VKV 49 2224 45,4
12
13
14
15Jens Karlsson
Peter Karlsson
Anders Palm
Tomer Shalit
24
20
23
24
Seagull Elite – VKV
Seagull Elite – VKV
Icefloe – P&H
Seagull Elite – VKV
57 2170 38,1
16 Mikael Karlsson 31 Icefloe – P&H 47 2458 52,3
 
1997 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg Annat
17 Magnus Fischer   28 Seagull Off-Shore – VKV 41 2190 53,4 S SE
18
19
20


Leevi Jarva
Yrjö Lindroos
Vesa Tissari
56
63
60
Seayak – Prijon
Artisan – MIKS Kayak
Artisan – MIKS Kayaks
57 2320 40,7
21 Krister Andersson 55 Lisa – VKV 63 2329 37,0
22
23

Jan Andersson
Lars Brindt
32
45
Seagull Elite – VKV
Seagull Elite – VKV
32 2180 68,1
24
25

Annica Ideström
Torkel Ideström
27
26
Seagull Off-Shore – VKV
Seagull Off-Shore – VKV
89 2300 25,8
26 Christer Härdin 48 Sirius – P&H 69 2321 33,6
 
1998 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021   ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
27 Bengt Larsson 55 Seagull Elite – VKV 54 2370 43,9
 
1999 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
28 Jim Danielsson   65 Artisan – MIKS Kayaks 30 2212 73,7 S SE/GB
29
30

Anders Gelderman
Uno Person
41
58
Seagull Elite – VKV
Sea Otter – Northampton Ottersport
50 2210 44,2
31 Kurt Hultgren 58 Seagull Off-Shore –VKV 50 2373 47,5
32 Tomas Meijer 18 Nordkapp Jubilee – Valley 44 2178 49,5
33 Emil Kellander 22 Artisan – MIKS Kayaks 49 2130 43,5
34 Niklas Nilsson 31 Icefloe – P&H 47 2232 47,5
35
36

Julia Stigenberg
Jonas Persson
23
25
Arctic Star 570 – Welhonpesa
Seayak – Prijon
63 2499 39,7 S SE
37 Thomas Johansson 18 K1 V – Point 65ºN 62 2256 36,4 S SE
38 Björn Zettervall 30 Seagull Off-Shore – VKV 70 2279 32,6
39 Petri Sutinen 31 Viviane Avalon – MIKS Kayaks 23 2119 92,1 S FI
 
2000 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
40 Erik Bröms 30 Seagull Off-Shore – VKV 57 2248 39,4
41 Hannibal Thorsen 33 Artic Expedition – Kanotbryggan 39 2205 56,5
42
43

Erik Leonsson
Pontus Lundberg
20
19
Sibir Expedition – Cobolt Kayak
Sealion Fastnet – Perception
61 2222 36,4
44 Peter Unold 29 Esplora – Francesconi 60 2523 42,1
45
46

Åke Struwe
Erik Svensson
28
25
Nordkapp Jubilee – Valley
Artisan Millennium – MIKS Kayaks
48 2209 46,0
47 Sven Abrahamsson 33 Viviane LC – MIKS Kayaks 54 2213 41,0
48
49

Pontus Gustavsson
Stefan Hahre
29
32
Buccaneer – North Shore
Nordkapp Jubilee – Valley
58 2292 39,5
 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar  Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
50 Leif Andersson 60 Seagull Off-Shore – VKV 54 2244 41,6
51
52

Anders Mårdh
Christer Tähtinen
24
23
Seagull Off-Shore – VKV
Epic – Wilderness Systems
61 2333 38,2
53 Jonny Vesterdahl 46 Seagull Off-Shore – VKV 45 2452 54,5
 
2002 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
54
55

Leif Hansson
Johan Norberg
48
55
Seagull Off-Shore – VKV
Viviane Avalon – MIKS Kayaks
35 2180 62,3
56 Bengt Larsson 60 Seagull Elite – VKV 59 2300 39,0
57 Torbjörn Kraftling 34 Lisa Expedition – VKV 45 2329 51,8
58 Hans-Olof Nordin 41 Kodiak – Prijon 99 2520 25,5
59 Wolfgang Metzelthin 52 Asiak – Lettmann 63 2110 33,5
 
2003 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
60 Sven-Gunnar Sjöberg 61 Seagull Elite – VKV 45 2345 52,1
61
62

Tobias Jansson
Mattias Webjörn Eriksson
27
28
Arctic Star 570 – Welhonpesa
Viviane Expedition – MIKS Kayaks
56 2415 43,1 H SE
63
64

Maria Habermann
Maria Hedman
23
27
Mari-3 Extra – Tahe Marine
Mari-3 Extra – Tahe Marine
65 2270 34,9
65 Ravn Hamberg 28 Quest – P&H 44 2289 52,0 DK
66
67

David Hall
Mattias Olson
28
29
Enterprise – Svima Sport
Sirius – P&H
59 2300 39,0  
68 Yrjö Lindroos 69 Viviane Expedition – MIKS Kayaks 64 2317 36,2
69 Anders Sjöblom 50 Seagull Elite – VKV 55 2200 40,0  
 
2004 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
70
71
72


Mattias Ekengren
Simon Markström
Andreas Nilsson
21
21
20
Kodiak – Prijon
Kodiak – Prijon
Kodiak – Prijon
52
2118 40,7  
73 Jim Danielsson 70 Viviane – MIKS Kayaks 45 2402 53,4 S SE/GB
74 Leif Andersson 63 Seagull Off-Shore – VKV 47 2153 45,8  
75
76
77


Mikael Forsberg
Daniel Johansson
Urban Wedberg
20
27
39
Viviane Expedition – MIKS Kayaks
700XL – QCC
700XL – QCC
27 2162 80,1 S  
78
79

David Lindgren
Henrik Lindblom
30
35
Grizzly – Bear & Water
Viviane Expedition – MIKS Kayaks
47 2250 47,9 H SE
 
2004 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
80 Bengt Larsson 62 Seagull Elite – VKV 44 2330 53,0  
81 Lars Dagberg   67 Shadow – Nigel Foster 66 2445 37,0 S SE
82 Pasi Airike 48 Viviane Avalon Melanie – MIKS Kayaks 35 2212 63,2
83 Leif Andersson 64 Seagull Off-Shore – VKV 44 2144 48,7
84 Torbjörn Wallén 55 Lisa Expedition – VKV 59 2290 38,8
85 Jan-Olov Norman 65 Seagull Off-Shore – VKV 83 2447 29,5
86
87

Louisa Rolandsdotter (Bichard)
John Paul Bichard
35
41
XP – Point 65ºN
XP – Point 65ºN
56 2392 42,7 SE
88
89
90


Marié Barklind Pettersson
Lars Pettersson
Magnus Törnqvist
39
36
41
Sealotion XL – Wilderness Systems
Seagull Ocean – VKV
Marie-3 Extra – Tahe Marine
90 2493 27,7
91 Karl Björklund 35 Viviane – MIKS Kayaks 57 2262 39,7
92
93

Eva Oskarsson
Christer Köhler
36
33
Barracuda – Prijon
Barracuda – Prijon
55 2290 41,6 H SE
94 Franz Fischer 66 Artisan Millennium – MIKS Kayaks 77 2662 34,6
 
2006 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
95
96

Joakim Esaiasson
Andreas Weselka  
29
27
XP – Point 65ºN
XP – Point 65ºN
74 2422 32,7
97 Leif Andersson 65 Seagull Off-Shore – VKV 49 2130 43,5
98 Håkan Nisula 48 Kodiak – Prijon 40 2399 60,0
99 Peter Magnusson 55 Seagull Elite – VKV 40 2288 57,2
100 Lena Olsson   27 Arctic Star 570 – Welhonpesa 44 2317 52,7 H SE
101
102

Simon Ek
Bert Persson  
23
23
Traveller 530 – Aquarius Sport
Traveller 530 – Aquarius Sport
82 2401 29,3
103 Lennart Bergström 67 Svalbard – Eian Fritid 62 2216 35,7  
104 Leif Jägerbrand 30 Nordstern Expedition – Lettmann 37 2093 56,6
105 Håkan Mannerskog   36 Marlin Activ – MIKS Kayaks 45 2256 50,1 H SE
106 Ylva-Li Göranson 22 Sea Cat  – Bear & Water 83 2250 27,1
 
2007 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
107 Peter Magnusson 56 Seagull Elite – VKV 43 2250 52,3
108 Daniel Hallgren   23 Touryak – Prijon 47 2229 47,4 H SE
109 Ulrika Larsson 30 XP – Point 65ºN 66 2475 37,5
110 Jon Ekelund Nilsson 21 Crunch – Point 65ºN 99 2546 25,7 H SE
111 Peter Sjödin 59 Seagull Off-Shore – VKV 77 2465 32,0 H SE/GB
 
2008 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
112 Bengt Larsson 65 Seagull Elite – VKV 50 2270 45,4
113 Oscar Celsing 33 Seagull Off-Shore – VKV
55 2366 43,0 H SE
114 Johanna Davidsson 24 Reval – Tahe Marine 62 2384 38,5 H SE
 
2009 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
115 Jim Danielsson   75 Artisan Millennium – MIKS Kayaks 49 2415 49,3 S || Ph SE/GB
116 Pasi Airike 52 Viviane Activ – MIKS Kayaks 40 2305 57,6
117 Leif Andersson   68 Seagull Off-Shore – VKV 66 2222 33,7 S SE
118 Peter Magnusson 58 Seagull Elite – VKV 43 2212 51,4
119
120

Magnus Göransson
Jonas Ullman  
25
25
Nordkapp LV – Valley
XP – Point 65ºN
37 2151 58,1 H SE
121 Petter Öhman 27 Seayak – Prijon 85 2447 28,8 Report SE
122 Andreas Öst 24 Scorpio – P&H 91 2384 26,2 S SE
123 Elin Petersson   24 Lisa Jubileum – VKV 67 2387 35,6 S SE
124
125

Pontus Eliasson
Torbjörn Eliasson  
20
45
K550G – Zegul
K550G – Zegul
68 2405 35,4 SE
126 Hanna Liljebäck   19 Wind 585 – Tahe Marine 69 2370 34,3 S SE
 
2010 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
127 Patrik Jerksten 37 Xplore-X Hardcore – Tiderace 90 2649 29,4 H SE
128 Mats Ceder 45 Seagull Off-Shore – VKV 32 2167 67,7 H FI
129 Jörgen Ödling 49 Seayak – Prijon 62 2396 38,6 H SE
130 Bengt Carlsson 65 Njord – Björn Thomasson 74 2532 34,2 S
131 Oscar Cavefors 23 XP – Point 65ºN 41 2217 54,1 SE
132
133
134


Johanna Malmgren
Jenny Thaung
Gert Ytterby
36
38
38
Scorpio – P&H
Reval Viking – Tahe Marine
Royal –Trapper
77 2296 29,8 H SE
 
2011 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
135 Peter Magnusson 60 Seagull Elite — VKV 38 2198 57,8
136 Patrik Karlemon 38 Cetus — P&H 70 2330 33,3
137 Patrik Hilding 40 Kodiak — Prijon 73 2465 33,8
138 Erik B. Jørgensen 35 Arrow Empower – Zegul 58 2301 39,7 H DK
139 Peter Svanberg 34 Distance MkII — Skim 81 2379 29,4 H SE
2012 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 no
Natio-
nality
 Name Age
at start
 Kayak Model — Maker Used days  Distance
kilome-
ter
Kilo-
meter
per day
Home
-page
Story
Other
140 Bengt Olsson 55 Seagull Elite — VKV 61 2586 42,4 H SE
141 Martin Sundberg 32 Looksha Elite — Necky 55 2503 45,5 H SE
142 Ola Höiden 41 Marlin Prilite — Prijon 75 2536 33,8 H SE
143 Börje Larsson 56 Marlin Prilite — Prijon 48 2476 51,6 H SE
144
145

Karin Arnström
Paul Arnström
25
60
Seayak — Prijon
Seayak — Prijon
74 2352 31,8 H SE
 
2013 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
146 Peter Nilsson 33 Expedition — Seabird 59 2264 38,4 H SE
147 Mårten Wetterberg 21 Seagull Elite — VKV 57 2148 37,7 H SE
148
149

Ulrika Lindroth
Tim Ekstam
21
23
Reval Mini — Tahe Marine
Braveheart — Skim
90 2334 25,9 H SE
150 Jonas Peterson 54 Nomad — Björn Thomasson 43 2259 52,5 S
151 Peter Sjödin 65 Seagull Off Shore — VKV 71 2331 32,8 H SE
152 Ann-Kristin Skinlo 30 Biscaya LV — Lettmann 49 2247 45,9 H NO
 
2014 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
153 Thomas Hedlund 50 ProXplore K1 — Aquilo Kayaks 58 2415 41,6 Spy BG
154 Jim Danielsson 80 Quest — P&H 65 2460 37,8 S SE
155 Peter Magnusson 63 Seagull Elite — VKV 38 2210 58,2 Spy SE/GB
156 Ove Sigvardsson 55 Njord — Björn Thomasson 59 2336 39,6 H SE
157 Peter Johansson 64 Malawi — Trapper 85 2425 28,5 H SE
158 Simon M. Augustin 46 Speedliner — Lettmann 37 2208 59,7 SE/GB  /  Spy
159 Rolf Andersson 65 Seayak — Prijon 78 2644 33,9 SE
160 André Ahlfors Dahl 28 Marlin Prilite — Prijon 85 2515 29,6 H SE
 
2015 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
161 Jan Olof Johansson 59 Seagull Offshore — VKV 84 2399 28,6 Spy SE/BG
162 Lina Hallebratt 26 Seayak — Prijon 80 2420 30,3 H SE
163 Peter Magnusson 64 Seagull Elite — VKV 39 2187 56,1 Spy S/BG
164 Ivan Hedlund 34 Differ — Skim Kayaks 94 2370 25,2 H
165 Jonas Ekström 25 Beaufort — Skim Kayaks 37 2376 64,2 Spy SE/GB
166 Wolfgang Metzelthin 65 Asiak — Lettmann 75 2340 31,2 Spy
167 Jonas Darin 30 Delphin 155 — P&H 127 2324 18,3 Spy SE/GB
 
2016 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
168
169

Jonathan Askesjö
Mikael Stenhammar
33
34
Expedition — Seabird
XP — Point 65°N
59 2230 37,8 H S
170
171

Emil Gyllenberg
Emil Söderlund
22
21
Ulvön LV — Melker Kayaks
Ulvön LV — Melker Kayaks
79 2464 31,2 H SE
172 Pernilla Omberg 42 Wk 500 — World of Kaykas 61 2416 39,6 H GB
173 Peter Magnusson 65 Seagull Elite — VKV 39 2210 56,7 Spy S/BG
174 Gunnar Linder 49 Kodiak — Prijon 98 2650 27,0
175 Staffan Söderström 59 Arrow Empower  — Zegul 154 2350 15,3
 
2017
Tre paddlare anmälda — Ingen målgång
2018 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
176 Gustav Eriksson 25 Seayak — Prijon 76 2309 30,4
177 Jonas Wahlberg 49 Ulvö — Melker Kayak 73 2613 35,8 SE
178 Jan Olof Johansson 62 Seagull Off Shore — VKV 77 2337 30,4 Spy SE/BG
179 Mattias Söderberg 46 Nanook — Okänd 59 2440 41,4
180 Nenia Zenana 51 Arrow Empower — Mille 145 2514 17,3 H DK
 
2019 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
181 Lina Hallebratt 30 Seayak — Prion 61 2376 39,0 H SE
182 Fabian Ryft 20 Nordkapp — Valley 57 2175 38,2 H SE
183 Rick Hoeksema 54 Greenland T Zegul — Tahe 104 2477 23,8 H NL
 
2020 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
184 Tony Östh 40 XP — Point 65ºN 46 2279 49,5 H
185 Oskar Rönneman 30 Seagull Off Shore — VKV 100 2643 26,4 H GB
186 Jörgen Corneliusson 51 Taran 18 — Rockpool 75 2413 32,2 H SE
 
2021 
Snabblänk till år :  1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016—18 || 2019—20 || 2021—22 ||  Upp till TOPP
 HBB
 Nr
Natio-
nalitet
 Namn Ålder
vid start
 Kajak Model — Tillverkare Dagar
totalt
 Distans
kilome-
ter
Kilo-
meter
per dag
Logg bok Språk
187
188

Marie Eklöf
Ben Strengell
47
54
Eceed — Tiderace
Eceed — Tiderace
75 2283 30,4 H SE
189 Thomas Olsson 63 Seagull Off Shore— VKV 68 2423 35,6
190 Lilja Nikulasdottir 46 Commander S — Reval Kayaks 89 2575 28,9 H SE
 

‘HBB nr’ baseras på kontinuerlig numrering av godkända målgångar och kan ej fastställas innan
föregående målgångar till Haparanda granskats av juryn.
HBB Nr är sedan 2007 länkade till vårt fotoalbum från jurymöten.
En telefonlur visar att jurymötet hållits via telefon och foton är troligen inte tillgängliga. Ett MouseOver-meddelande kan vara tillgängligt.
 
I kolumnen "Logg" leder "H" till paddlarens egen hemsida och "S" länkar till paddlarens berättelse. "Spy" leder till våra spionrapporterna och är inte underlag till jurymötet. Missförstånd kan ha lett till felaktiga uppgifter. I sin helhet avses ändå spionrapporten ge god information om färden mot mål.