www.havspaddlarnasblaband.se - officiell hemsida sedan 2004   
Foto: Kosterfjorden - 58º49’06.79” / 11º08’08.41”   

Saknar Du den tekniska informationen Mouse over bilden tidigare gav. Klicka kajakmodell och du får samma information i en separat sida eftersom mobila enheter ej hanterar mouse over.

Startdatum Namn / ålder vid start Kajakmodell —Tillverkare
Hem-
sida
Anm. Målgång
datum
Totalt
dagar
2021-05-01 Marie Eklöf / 47
 Ben Strengell / 54
Xceed — TideRace
Xceed — TideRace
Ja M    /    J  2021-07-14 75
2021-05-14 Thomas Olsson / 63 Seagull Off Shore — VKV Nej J  2021-07-20 68
2021-05-14 Lilja Nikulasdottir / 46 Commander S — Reval Kayaks Ja M  2021-08-10 89
 
Brutna turer
Startade - BrötNamnKajakAnm
2021-04-05 - 2021-04-24 Niclas Kjellberg Seayak 520
2021-06-06 - 2021-06-25 Kim Wennerek Seabird Exp
2021-05-15 - 2021-07-23 Tilde Bergerstam Divine Paddle
2021-08-02 - 2021-08-08 Fredrik Larsson Frej
2021-06-01 - 2021-08-26 Emmy Furberg
David Zetterholm
Marlin Prilite
Marlin Prilite
  
I tablån – kolumnen Anm.– förekommande noteringar
 1 – Meddelas ev. senare
   A – Flerspråkig Hemsida/Blogg  3 – Meddelande (Anm. vid MouseOver)  M – Målbild på separat sida.
J – GODKÄND av JURYN (Se vidare på sidan 'Godkända paddlare'

Anm.
Startanmälningarna skrivs in efterhand de anländer och anmäld startdatum anses preliminär till dess starten bekräftats och datum */ (ev. ändrad) gäller. */ se vidare reglerna punkt 1 - § 8.
Paddlingen pågår och noteras i grönt under rubriken 'Pågående turer', sorterade efter startdatum. Skulle en paddlare tvingas bryta, flyttas registreringen ner under rubriken 'Avbrutna turer'. Datum anger då startdag – dag för brytning. Vi hoppas tablåerna på detta sätt blir mer överskådliga och lättlästa.

VäderprognosWeather

Hur är vädret där paddlarna tar sig fram? Se det via denna länk. SMHI har dessutom en telefontjänst - Fritidsväder via telefon 0900-20 20 333. Denna kostar ca. 9,90 kr/min. Inom denna finns Kustväder. I prognosen lämnas uppgifter för begärd kuststräcka samt ev. varningar. Tjänsten täcker 5 dygn (uppdateras varje dag).
SJÖFARTSRÅDET (sektion inom Sjöfartsverket) lämnar dagsprognos via telefon 0771-53 54 00 . Denna tjänst motsvarar Kustväder och man säger även här vilken kusträcka man önskar information om. Antingen det är en stad eller ett område.
 
VINDSTYRKA kan anges på flera olika sätt - här har vi gjort en jämförelse mellan de tre vanligaste - Beaufort, meter/sekund och knop samt hur det påverkar oss paddlare. En allt vanligare benämning på vindstyrka är hastighet i km per tim i jämförelse med meter per sekund.

Skjutning med skarp amunitionShootings with live ammunition

För information om skjutvarningar gällande våra Svenska skjutfält finns nu samlade till en länk. På sidan finner man bland andra Ringenäs, Kabusa, Ravlunda, Rinkaby, Revingehed samt Björka. Fler finns upptagna i förteckningen, men berör sällan båttrafiken. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Skjutvarningar-och-avlysningar/ Vi ber alla notera giltighetstiden så att denna stämmer med beräknad tid för passage.

Vattennivå - Tidvattnets cyklerWater level

Utmed västkusten bör man se upp med tidvattnets variationer - ca 35 cm (±) som dessutom påverkas av bl.a. vindens styrka och riktning. Information om tidvattnets cykler Skriv in önskat datum. Ny sida med länken direkt för uppgift om tidvattnet vid Ga Svinesundsbron. Observera att flod och ebb flyttar sig ca 45 min framåt per dygn. Markera Vädrets inverkan och se den bruna kurvans (uppdaterad varje timme) avvikelse från beräknad normalnivå.
Tidvattnets inverkan avtar efterhand hand man förflyttar sig söderut och kan sägas upphöra i höjd med Skagen eftersom stora vattenmassor (utflödet från Östersjön via Öresund) håller emot. (strömmen i Öresund är som starkast vid ebb)

Kärnkraftverknuclear plant

Vid paddling utmed Svenska kusten får man passera några Kärnkraftverk. Vid vissa är det en fördel att inte paddla genom det område där kylvattnet släpps ut, eftersom ett till synes stilla vatten plötsligt kan bli svårt att forcera. Forsmark är ett typiskt sådant ställe. Naturligt paddlar man förbi Grisselgrund och fortsätter NNV förbi Tallhällen innan man väljer en mer västlig kurs. Man kommer då att passera området där kylvattnet från kraftverket strömmar ut. En bättre passage har markerats i denna bild


Strömsundet på insidan av Iggön   

Här en kartbild av Strömsundet.
Mycket kan sägas om detta sund och här lite info som hittades på nätet. - och kommenterades. Här är det inte fråga om oroligt vatten eftersom vatten saknas i passagen. Kartor och sjökort visar ännu dess existens, där på insidan Iggön. Vi är många som gärna valt den passagen, men den är bara ett bleknande minne.
Sökandet efter den i all vass är en sökning utan resultat.
Under en kort period fanns där en växt man ville skydda och den regelbundna muddringen förbjöds. Naturlig uppslaggning (som tidigare muddring hållit stången) fick växten att försvinna. Tyvärr försvann även passagen och förbudet mot muddring är alltjämt i kraft.
Detta är orsaken till att vi måste göra som lokalbefolkningen — runda Iggön på utsidan med alla sina grund och bränningar.