www.havspaddlarnasblaband.se - officiell hemsidasedan 2004    
Foto: Långsandsörarna - 60º39’07.69” / 17º32’49.90”    
 

Om Virtakari Udde har vi inte så mycket att berätta. Säkerligen finns det historiska stolpar till denna plats där Riksröse 59 finns som markerar gränsen till Finland. Kanske får vi och hoppas på anledning återkomma till denna vitala plats.
Efter en sökning på Sundholmen har vi fått fram att klockaren Björnström var den förste att bebygga platsen på 1750-talet.
På Virtakari Udde finns den Svensk/Finska gränsmarkeringen Rr 59. Stenen finns just framför stugan. Tomten, ja, hela udden ägs nu av Cape East/Kristofer Lundström.
I skrivande stund vet vi inte hur udden kommer att disponeras i framtiden. Att Rr 59 får förbli vårt mål är dock givet.
English There is not much to tell about Virtakari Cape. Surely there must be some historical notes about this place where border mark Nº59 is found apart from the fact that the river Torneå forms the border to Finland.
Border mark 59 is the most easterly point of Sweden. We might and hope to have the reason to return in this momentous area.
By searching under Sundholmen we got the information that in year 1750 built the clerk Björnström the first house at Sundholmen.
Today owns entire cape Sundholmen by Cape East/Kristofer Lundström. At this writng moment we do not know how the small cottage will be used but our point of goal remain.


Virtakari Udde / The Virtakari Cape
En speciell plats i en paddlares liv. / A special place in a paddler's life.
 
Här nedan några bilder på rekommenderad landningsplats. Uppslamningen från Torne Älv gör att strandlinjen kan variera märkbart från år till år. Även vattenståndet varierar märkbart, men med kortare växlingar.

OBS! (juli 2018)
Inseglingen till Haparanda/Torneå har ändrats och de ENSMÄRKEN vi hänvisar till finns ej längre. Den lilla kilen finns dock kvar, men kanske svårare att finna.
Mycket beroende av vattenståndet i älven.

English Here are some photos of the landing spot which we recommend. Due to the Torne river the water line also changes a lot from year.

OBS. ( July 2018)
The INLINE MARKS we mention have been removed. The landing spot might be harder to find but still remains.

OBS. (July 2020)
Genom ändringar som nu trätt i kraft är ovanstående tips/anmärkningar ej aktuella. Vi väljer ändå att ha dem kvar eftersom de visar lite av platsens atmosfär.

English By the changes now actual the above hints/comments are out of date. We still choose to keep them as thez show some a bit of the atmosfphere at the place.

När Jim nått målet efter sina turer brukar han lägga iland vid ensmärket och se sig om. Nöjd och tillfreds med det uppnådda resultatet efter turens äventyr. 2014 kunde Jim tänka tillbaks på sina 6 fullbordade turer och innehade ett rekord i detta.
År 2016 fick han dock vika sig för Peter Magnusson som nu gjort 7 HBB-turer. Trots detta kan Jim ändå sägas vara i ledningen sett till antal landningar på Virtakari udde eftersom han också har gjort 5 fullbordade turer utanför HBB med landningar på denna plats.
English As Jim reaches the finish of the tours he uses to land at the inline mark and looks around. Pleased and satisfied with the achieved results after the adventures. In 2014 Jim could fall back on his now six-folded tours and got a record from this.
In 2016 he however had to stand back as Peter Magnusson fulfilled his seventh tour. In spite of this Jim could, so to say, still be in the lead of landings at Virtakari Cape as he has made further 5 landings after fulfilled tours outside HBB at this spot.
 
I enkel skiss ser området ut så här, följt av flygfoton. Alla klickbara för större format och nedladdning.
English In simple sketch of the area looks like this, followed by some photos. All clickable for larger size and download.


Paddlarens resa som HBB-paddlare avslutas. Vi hoppas att alla, som efter många dagars paddling och manövreringar i sin kajak in mot målet på Virtakari Udde, haft en god tur som berikat upplevelserna.
English The paddler's tour as a HBB-paddler is ended. We hope that everyone, who after several days of paddling and manoeuvring the kayak towards the goal at Virtakari Cape, has had a nice tour that has enriched the experiences.
 
När man kommit till Virtakari återstår att också ta sig hem igen. Har man inte ordnat sin hemtransport kan man behöva viss hjälp. VL Transport (Vesa) har hjälpt många av paddlarna. Hämtat kajak och utrustning vid Virtakari där de landat och sedan agerat enligt överenskommelse. Man når dem på +46730598469
Oavsett var man har sitt hemviste är säkerligen hemvägen lång. Hur lång? Kanske detta foto ger en viss uppfattning och det återstår för oss endast att önska lycklig resa. Vi ses vid jurymötet.
 
English Arriving at Virtakari raise the question - how to return back home. If this isn't solved before one could do with assistance. VL Transport (Vesa) has helped many paddlers. Picking up the stuff at Virtakari where they have landed and then acted as instructed. Reached at +46730598469
Regardless where home might be the road back surely is long. How long? Perhaps this photo gives a hint and we couldn't else than wish happy return. We will be seeing you at the jury meeting.


— —
 
HINDER / IMPEDIMENT
Tyvärr är detta vad paddlarens anhöriga kan möta på väg ut mot Virtakari udde. Klicka bilden för att se den i större format och läsbar text.
English Unfortunately is this what relatives to a paddler might meet at the road to Virtakari cape. Click "English photo" below.
English photo
ATT HITTA TILL RIEKKOLA / TO FIND THE WAY TO RIEKKOLA
Här finns en kartbild över vägen ner till hamnen från E4. Klicka bilden för större format/Here is a mapp of the way to the harbor from E4. Click the picture to get it enlarged.

Karta med Svensk text    Map with English text