www.havspaddlarnasblaband.se - officiell hemsidasedan 2004    
Foto: Långsandsörarna - 60º39’07.69” / 17º32’49.90”    
 

Om Virtakari Udde har vi inte så mycket att berätta. Säkerligen finns det historiska stolpar till denna plats där Riksröse 59 finns som markerar gränsen till Finland. Kanske får vi och hoppas på anledning återkomma till denna vitala plats.
Efter en sökning på Sundholmen har vi fått fram att klockaren Björnström var den förste att bebygga platsen på 1750-talet. Besök gärna Sundholmen där några ytterligare foton finns.
På Virtakari Udde har familjen Waltari sin sommarstuga och på sin tomt har dom Svensk/Finska gränsmarkeringen Rr 59. Stenen finns just framför stugan. Vård av stenen inkluderas i trädgårdsarbete för att hålla växtligheten i schack. Månne det vara med tanke på oss paddlare som stenen också smyckas för att välkomna oss när vi kommit till färdens slutpunkt.
English There is not much to tell about Virtakari Cape. Surely there must be some historical notes about this place where border mark Nº59 is found apart from the fact that the river Torneå forms the border to Finland. Border mark 59 is the most easterly point of Sweden. We might and hope to have the reason to return in this momentous area.
By searching under Sundholmen we got the information that in year 1750 built the clerk Björnström the first house at Sundholmen. Visit Sundholmen with further photos.
The Waltari family has their summer house at Virtakari Cape and in front of their house is the Swedish/Finnish border mark Nº59. To look after the border mark is in this way included in their gardening. Might it be by a thought to us paddlers they also place flowers beside it to make us feel welcome as we arrive at the final spot for our tour.


Virtakari Udde / The Virtakari Cape
En speciell plats i en paddlares liv. / A special place in a paddler's life.
 
Här nedan några bilder på rekommenderad landningsplats. Uppslamningen från Torne Älv gör att strandlinjen kan variera märkbart från år till år. Även vattenståndet varierar märkbart, men med kortare växlingar.

OBS! (juli 2018)
Inseglingen till Haparanda/Torneå har ändrats och de ENSMÄRKEN vi hänvisar till finns ej längre. Den lilla kilen är finns dock kvar, men kanske svårare att finna.

English Here are some photos of the landing spot which we recommend. Due to the Torne river the water line also changes a lot from year.

NOTE. ( July 2018)
The INLINE MARKS we mention have been removed. The landing spot might be harder to find but remain.

Denna lilla kil nedanför ensmärkena för insegling till Haparanda/Torneå är en bra landningsplats. Härifrån är det inte många steg till stenen när vi skall lägga vår hand på den. Waltaris strand må vara mer lockande, men vi ber alla undvika att använda denna privata mark.
English This small quoin below the inline marks for the traffic in to Haparanda/Toneå is a nice spot. There are not many steps up to the stone as we shall tap it. The Waltari's beach might invite to a smother landing, but we beg all not to use this private area.

När Jim nått målet efter sina turer brukar han lägga iland vid ensmärket och se sig om. Nöjd och tillfreds med det uppnådda resultatet efter turens äventyr. 2014 kunde Jim tänka tillbaks på sina 6 fullbordade turer och innehade ett rekord i detta.
År 2016 fick han dock vika sig för Peter Magnusson som nu gjort 7 HBB-turer. Trots detta kan Jim ändå sägas vara i ledningen sett till antal landningar på Virtakari udde eftersom han också har gjort 6 fullbordade turer utanför HBB med landningar på denna plats.
English As Jim reaches the finish of the tours he uses to land at the inline mark and looks around. Pleased and satisfied with the achieved results after the adventures. In 2014 Jim could fall back on his now six-folded tours and got a record from this.
In 2016 he however had to stand back as Peter Magnusson fulfilled his seventh tour. In spite of this Jim could, so to say, still be in the lead of landings at Virtakari Cape as he has made further 6 landings after fulfilled tours outside HBB at this spot.
 
I enkel skiss ser området ut så här, följt av flygfoton. Alla klickbara för större format och nedladdning.
English In simple sketch of the area looks like this, followed by some photos. All clickable for larger size and download.


Paddlarens resa som HBB-paddlare avslutas. Vi hoppas att alla, som efter många dagar paddlar och manövrerar sin kajak in mot målet på Virtakari Udde, haft en god tur som berikat upplevelserna.
English The paddler's tour as a HBB-paddler is ended. We hope that everyone, who after several days is paddling and manoeuvring the kayak towards the goal at Virtakari Cape, has had a nice tour that has enriched the experiences.
 
När man kommit till Virtakari återstår att också ta sig hem igen. Har man inte ordnat sin hemtransport kan man behöva viss hjälp. VL Transport (Vesa) har hjälpt många av paddlarna. Hämtat kajak och utrustning vid Virtakari där dom landat och sedan agerat enligt överenskommelse. Man når dom på +46730598469
Oavsett var man har sitt hemviste är säkerligen hemvägen lång. Hur lång? Kanske detta foto ger en viss uppfattning och det återstår för oss endast att önska lycklig resa. Vi ses vid jurymötet.
 
English Arriving at Virtakari raise the question - how to return back home. If this isn't solved before one could do with assistance. VL Transport (Vesa) has helped many paddlers. Picking up the stuff at Virtakari where they have landed and then acted as instructed.One reaches them at +46730598469
Regardless where home might be the road back surely is long. How long? Perhaps this photo gives a hint and we couldn't else than wish happy return. We will be seeing you at the jury meeting.


— —
 
HINDER / IMPEDIMENT
Tyvärr är detta vad paddlarens anhörigas kan möta på väg ut till Virtakari udde. Klicka bilden för att se den i större format och läsbar bildtext.
English Unfortunately is this what relatives to a paddler might meet at the road to Virtakari cape. Click "English photo.


English photo
ATT HITTA TILL RIEKKOLA / FIND THE WAY TO RIEKKOLA
Här finns en kartbild över vägen ner till hamnen från E4. Klicka bilden för större format/Here is a mapp over the way to the harbor from E4. Click the picture for enlarged picture.

Karta med Svensk textMap with English text