www.havspaddlarnasblaband.se - officiell hemsida  © Havspaddlarnas Blå Band 2004   
Foto: Käringöfjorden - 58º08’22.97” / 11º20’56.47”   

Ordförandeklubba

Jurymötets Ordförandeklubba som förärats Jim av familjen Davidsson augusti 2009.
Inskriptionen säger: "HBB 2008 Fam. Davidsson".

 
Vad händer på jurysammanträdet?
 
1. Fastställande av antal paddeldagar.
2. Genomgång av loggbok och kartor/sjökort.
3. Rak fråga med ögonkontakt ställes: "Med din kajakära som borgen, har du tagit del av reglerna, förstått och följt desamma"?
4.Vid godkännande, högtidlig utdelning av miniatyrkajaker. */
5.Öl och macka.
6.Kaffe och eventuellt visning av bilder.
 
JURYMEDLEMMAR
 
Sven Berggren
Lennart Bergström
Jim Danielsson
Magnus Fischer
Mats Grindvik
Thorvald Nielsen
Lilja Nikulasdottir
Louisa Rolandsdotter
Peter Sjödin
 
HEDERSMEDLEM I JURYN
 
Curt Ostwald —  2018-11-02
Vi saknar vår vän
 
*/ INFORMATION textruta om hur man erhåller, eller se MINIATYR-KAJAKENminiatyrkajak  —  (visar sig vid mouse over).

 

Utvalda foton från möten

Jon och Peter — år 2007
Förväntansfulla paddlare inför "skranket" med viss bävan.
Efter inledande frågor kommer kartor och loggbok i blickfånget och aktiviteten kring bordet ökar.
Mats, Jim, Thorvald och Erling — år 2008 Jim, Webmaster, Jon och Peter — år 2007 Jim, Thorvald, och Louisa — år 2008
Sven, Erling, Jim och Magnus vid mötet för Elin Petersson — år 2009
För att genomföra och redovisa en tur utmed hela kusten behövs många kartor eller sjökort. Den inritade färdvägen
stäms av mot paddlarens loggbok.
Enligt dagordningens punkt 3 ställs nu den raka frågan. Vid klart svar och uteblivna invändningar från juryn
godkänns (från 2009 = klubbas) paddlingarna och juryn signerar godkännandet.
I spänd förväntan inför den raka frågan Mötesprotokollet signeras av närvarande jurymedlemmar
Spänningen för paddlarna släpper. Dom har blivit godkända erövrare av Havspaddlarnas Blå Band.
Mottagare: Elin Petersson — år 2009
I enlighet med punkt 4 ovan utdelas sedan miniatyrkajaker om sådan har önskats.
Bordet frigörs från kartor och loggböcker. Öl o mackor dukas fram och samtalen börjar under vilka mycket hinner diskuteras.
När alla blivit undfägnade på detta sätt kommer Jim ofta med en tårta i sällskap med Gun.
Gun och Jim — tårtbärare
Förutom att vara mästare i sin kajak är Jim också mästare i att upptäcka anledning till tårta.

Anhöriga är alltid välkomna att övervara jurymötet. Om än nyfödda.
Jon Ekelund Nilsson och Peter Sjödin — år 2007
Segrare i denna "icke-tävling" är dock alla som klarat att paddla hela kusten.

Foton från fler jurymöten finns länkade från sidan Godkänd paddlare och resp. paddlare med början 2007.

HBB Webmaster