www.havspaddlarnasblaband.se - officiell hemsida sedan 2004
Foto: Kosterfjorden - 58º49’06.79” / 11º08’08.41”
 

2016
Startdatum  Namn / ålder vid start Kajakmodell —Tillverkare
 (bild och data vid Mouse Over)
Hem-
sida
Anm. Målgång
datum
Totalt
dagar
2018-04-16 Gustav Eriksson /25 Ja
 
2018-06-02 Ronny Söderqvist /53 Ja
2018-07-25 Dag Ericsson /45 Nej
2018-05-20 Benny Borgh /61 Ja a (eng)
2018-06-09 Kevin Brown /58
Therese Lundqvist-Jones /50
Nej
2018-05-01 Jonas Wahlberg /49 Nej
 
I tablån – kolumnen Anm.– förekommande noteringar
   a - Flerspråkig Hemsida/Blogg  b -  Länk kommer  3 - Meddelande (Anm.)
  1 - Senaste Spionrapport */  2 - Tidigare spionrapporter  M - Målbild - om sådan skickats in
J - GODKÄND av JURYN   (se ytterligare information sidan "SGodkända paddlare")
 
*/ Paddlare utan loggbok på nätet erbjuds att skicka in kortfattad sådan när så önskas under turen. Detta återger vi som Spionrapport.

Anm.
Startanmälningarna skrivs in efterhand de anländer och anmäld startdatum anses preliminär till dess starten bekräftats och datum */ (ev. ändrad) gäller. */ se vidare reglerna punkt 8.
Paddlingen pågår och noteras i grönt under rubriken 'Startade turer', sorterade efter startdatum. Skulle en paddlare tvingas bryta, flyttas registreringen ner under rubriken 'Avbrutna turer'. Datum anger då startdag – dag för brytning. Vi hoppas tablåerna på detta sätt blir mer överskådliga och lättlästa.

VäderprognosWeather

Hur är vädret där paddlarna tar sig fram? Se det via denna länk. SMHI har dessutom en telefontjänst - Fritidsväder via telefon 0900-20 20 333. Denna kostar ca. 9,90 kr/min. Inom denna finns Kustväder. I prognosen lämnas uppgifter för begärd kuststräcka samt ev. varningar. Tjänsten täcker 5 dygn (uppdateras varje dag).
SJÖFARTSRÅDET (sektion inom Sjöfartsverket) lämnar dagsprognos via telefon 0771-53 54 00 . Denna tjänst motsvarar Kustväder och man säger även här vilken kusträcka man önskar information om. Antingen det är en stad eller ett område.
 
VINDSTYRKA kan anges på flera olika sätt - här har vi gjort en jämförelse mellan de tre vanligaste - Beaufort, meter/sekund och knop samt hur det påverkar oss paddlare.

Skjutning med skarp amunitionShootings with live ammunition

För information om skjutvarningar gällande våra Svenska skjutfält finns nu samlade till en länk. På sidan finner man bland andra Ringenäs, Kabusa, Ravlunda, Rinkaby, Revingehed samt Björka. Fler finns upptagna i förteckningen, men berör sällan båttrafiken. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Skjutvarningar-och-avlysningar/ Vi ber alla notera giltighetstiden så att denna stämmer med beräknad tid för passage.

Vattennivå - Tidvattnets cyklerWater level

Utmed västkusten bör man se upp med tidvattnets variationer - ca 35 cm (±) som dessutom påverkas av bl.a. vindens styrka och riktning. Information om tidvattnets cykler Skriv in önskat datum. Ny sida med länken direkt för uppgift om tidvattnet vid Ga Svinesundsbron. Observera att flod och ebb flyttar sig ca 45 min framåt per dygn. Markera Vädrets inverkan och se den bruna kurvans (uppdaterad varje timme) avvikelse från beräknad normalnivå.
Tidvattnets inverkan avtar efterhand hand man förflyttar sig söderut och kan sägas upphöra i höjd med Skagen eftersom stora vattenmassor (utflödet från Östersjön via Öresund) håller emot. (strömmen i Öresund är som starkast vid ebb)

Kärnkraftverknuclear plant

Vid paddling utmed Svenska kusten får man passera några Kärnkraftverk. Vid vissa är det en fördel att inte paddla genom det område där kylvattnet släpps ut, eftersom ett till synes stilla vatten plötsligt kan bli svårt att forcera. Forsmark är ett typiskt sådant ställe. Naturligt paddlar man förbi Grisselgrund och fortsätter NNV förbi Tallhällen innan man väljer en mer västlig kurs. Man kommer då att passera området där kylvattnet från kraftverket strömmar ut.

En bättre passage har markerats i denna bild (visas vid MouseOver)

Strömsundet på insidan av Iggön   

Här en kartbild av
Strömsundet (visas vid MouseOver).
Mycket kan sägas om detta sund och här lite info - och kommenterades. (visas vid MouseOver)

Här är det inte fråga om oroligt vatten eftersom vatten saknas i passagen. Kartor och sjökort visar ännu dess existens, där på insidan Iggön. Vi är många som gärna valt den passagen, men den är bara ett bleknande minne. Sökandet efter den i all vass är en sökning utan resultat.
Under en kort period fanns där en växt man ville skydda och den regelbundna muddringen förbjöds. Naturlig uppslaggning (som tidigare muddring hållit stången) fick växten att försvinna. Tyvärr försvann även passagen och förbudet mot muddring är alltjämt i kraft.
Detta är orsaken till att vi måste göra som lokalbefolkningen — runda Iggön på utsidan med alla sina grund och bränningar.