Therese & Kevin
HBB-tur 2018 - SENASTE RAPPORT HBB-tour 2018 - LATEST REPORT
June 22 Dag/Day 15 från - till — 29 km Totalt/In all — 562 km
Therese och Kevin har nu firat Midsommar i Smygehuk. Läängre söder ut går inte denna tur. Therese skall övervara ett bröllop inom familjen i Oslo. Under tiden spelar Trelleborg Ukulele Band tillsammans med ett Ukulele band från Liverpool och Kevin har välkomnats.
På måndag hoppas de komma under paddel igen.
Therese and Kevin have now reached as far south as this tour goes. There they celebrated Mid Summer Eve. Therese will attend to a family wedding in Oslo. They will go under paddle on Monday while Trelleborg Ukulele band is playing with a Ukulele band from Liverpool and Kevin was made very welcome. a">
HBB-tur 2018 - TIDIGARE RAPPORTER HBB-tour 2018 - EARLIER REPORTS
June 21 Dag/Day 14 Vikhög - Falster — 39 km Totalt/In all — 533 km
Ibland är landbacken säkrare än sjön. Therese och Kevin har haft en kämpig dag, men slutligen äntrat landbacken strax innan Falsterbo kanal.
De tog sig under bron och undgick containerfartyg o färjor trots att vädret var tufft.
Sometimes is the land safer than the sea. Therese and Kevin have had a hard day, but finally end up ashore just before Falsterbo Canal.
They made it under the bridge and avoided containerships and ferries despite a tough weather.
June 20 Dag/Day 13 Barsebäck - Vikhög — 9 km Totalt/In all — 494 km
De satte av mot bron idag, men vinden var för stark. I stället blåste de in till Vikhög och fick ett vänligt mottagande av en grupp personer vid segelklubben. Vars ordförande Leif Andersson lånade Kevin o Therese sin yacht att bekvämt sova i.
Visserligen kort distans, men vilan var god och de mötte nya vänner och hoppas kunna fortsätta i morgon.
We set off to the bridge today but the wind was too strong. We blew into Vikhög and were made hugely welcome by a very nice group of people at the sailing club. The former chairman Leif Andersson has offered us his yacht tonight as a comfortable place to sleep.
Only 9 km paddled but we’ve rested well, made new friends and hope to move more tomorrow.
Jiune 19 Dag/Day 12 — Helsingborg - Barsebäck — 37 km Totalt/In all — 485 km
En dag med hård västlig vind har passerat. Trots det en bra distans över oroligt vatten där vind och trafikvågor blandades med strömmande vatten och pressades samman vid Helsingborg-passagen. Tvingades till några stop under dagen inklusive lunch stop.
Landat just norr om Barsebäck och tittar på öresundsbron I fjärran.
A day with strong westerly wind has passed. Still not a bad distance on rough water where wind and traffic waves tried to mix with going current squeezed together at Helsingborg. Also make a few stops during the day including lunch break.
Now reached just north of Barsebäck with the view of Öresund’s Bridge
Jiune 18 Dag/Day 11 — Arild - Helsingborg — 43 km Totalt/In all — 448 km
Det blev en tuff paddling, tuffare än bilden säger, från Arild till Kullen utmed norra kust av Skälderviken.
De hade blivit bjudna av Christian och Helen hos Helsingborgs Kajakclubb och hade en trevlig afton med sina vänner. Låt oss hoppas nästa dag ger dem avkoppling från stormigt vatten.
It was a tough paddling, tougher than the photo shows, from Arild to Kullen along the north coast of Skälderviken.
They got an invitation to Helsingborg Kayak Club by Christian and Helen and spent I nice evening with their friends. Let’s hope next day give them some relax from stormy water
june 17 Dag/Day 10 — Halland Väderö - Torekov - Arild — 25 km Totalt/In all — 405 km
Dagens rapport börjar redan med morgonen som var regnig. Därför beslöt Therese och Kevin att besöka Torekov. På sin väg dit kom en riktig skur, men de uppskattade Torekov.
Plötsligt sken solen igen och turen fortsatte.
Det blev endast till Arild eftersom en ordentlig vindkörare pressade dem däråt och en rundnng av Kullen blev omöjlig, men Skälderviken har de korsat. Therese blev helt överspolad av en våg. De gillade även Arild trots att besöket där var påtvingat.
Today’s report start already in the morning that was rainy. Therefor decided Therese and Kevin to visit Torekov disregarding the rain. On their way came a really heavy shower. They liked Torekov and suddenly the sun was shining.
The tour went on.
It lasted only to Arild where a big squall pressed them while crossing Skäderviken. Therese was even over flushed by some waves. What a great place to be blown into says Kevin. Rounding Kullen will have to wait for tomorrow.
June 16 Dag/Day 9 — Falkenberg - Hallands Väderö — 57 km Totalt/In all — 380 km
Nu har Therese o Kevin landat på Hallands Väderö efter en överfart från Tylösand på blankt vatten. Åtminstone tills en stormby kom när 4 km återstod.
De uppskattar att återse en ö efter sandsträndernas likformighet som visserligen är sköna för sol o bad, men inte är det för kajakpaddlare.
Now have Therese and Kevin reached Hallands Väderö after a crossing from Tylösand on glassy water. At least until a squall blew up when 4 km remained. Kevin Observed the nice rocks they had seen and where pleased to be back on an island.
The sandy beaches are nice for sunbathers but are nothing for kayak paddlers.
June 15 Dag/Day 8— Bua - Falkenberg — 57 km Totalt/In all — 323 km
Har nu kommit till Skrea strand just söder om Falkenberg. Kanske inte den bästa plats för tältning och dagens etapp troligen 52 km. Efter ordinär mätning av paddlarna skall dagens distans vara 57 km. Camped just east of Falkenburg. Not looked at distance yet but it feels like about 50! Not a very pretty section.
By the writer they are at Skrea strand south of Falkenberg and have made about 52 km this day. Good estimation.
After usual measuring by the paddlers it showes the distance should be 57 km.
June 14 Dag/Day 7 — från - till — 0 km Totalt/In all — 266 km
Vädret har idag anbefallt vilodag. Motvind har ju egenheten att kosta mer i kraft o energi än tillfredsställelsen att komma några kilometer framåt. Bättre att hoppas på en gynsam morgondag. The weather demands a day of rest. Headwind costs more in strength and energi than the satisfaction to move some kilometres forth. Better look forward and hope for a better tomorrow.
June 13 Dag/Day 6 — Särö - Bua — 37 km Totalt/In all — 266 km
Efter ett skönt stopp vid Malö för bad fortsatte Therese o Kevin till Bua. Dagen var fin och stranden i Bua har rensats från sjögräs. After a nice stop at Malö for some swimming continued Therese & Kevin to Bua. The day has been nice and the beach has just been cleared from old seaweed.
June 12 Dag/Day 5 — Marstrand - Särö — 54 km Totalt/In all — 229 km
Idag med troligen bra väder har de nu passerat Göteborg och gjort en bra distans till Särö. Passed Gothenburg and found space for their tent west of Särö. Soon will the islands end but made a nice distance.
June 11 Dag/Day04 — Hermanö - Marstrand — 42 km Totalt/In all — 175 km
Har nu anlänt till Marstrand efter en fantastisk paddling. Vinden var sydvästlig så de hade en tuff paddling till Mollösund. Fick sedan nordlig vind och fortsatte på insidan Härön och vevade sig fram mellan öarna till Skärhamn. Sjön var grov mot Marstrand, men vilken härlig plats Arrived in Marstrand after a fantastic days paddling. Wind from the SW made it hard work till Mollösund. We took advantage of the late day shift to Northerly to continue inside Härön then weaving between the islands near Skärhamn. Very steep seas on the way into Marstrand but what a pretty place.
June 10 Dag/Day 03 — Smögen - Hermanö — 36 km Totalt/In all — 133 km
Idag var det regnkläder som gälled. Vinden var Sydvästlig och för att komma ner till Gullholmens (Hermanö) östra sida hade de passerat oroligt vatten utanför Islandsberg. Hittade en skyddad vik och har det bra. Today was a day for rain clothes. The wind was coming from south west and to get to the inside of Gullholmen/Hermanö they had to pass rough water outside Islandsberg. Found a shielded beach and are having it nice.
June 09 Dag/Day 02 — Ulsholmen - Smögen 42 km Totalt/In all — 97 km
Det har varit motvind idag. Däreför är det skönt att få sträcka ut sig om än på en hård klippa. De tycker Hamburgsund påminner om Chelsea on sea, medan jag tycker det ser ut som Bohuslän. It has been headwind today. Therefore is it nice to lay down even on a hard cliff. They think Hamburgsund reminds of Chelseda on sea, while I think it looks like Bohuslän.
June 08 — Dag/Day 01 — Svinesund - Ulsholmen — 55 km Totalt/In all — 55 km
Therese och Kevin startade i morse ca 08.45 och var sedan iland på Råssö för en sen lunch. Nu till kvällen har de kommit till Ulsholmen. Therese and Kevin started this morning at abpout 8.45 and stoped for lunch at Råssö. In the evening they had reached Ulsholmen.