Kevin Brown

Sedan 19 augusti fortsätter Kevin på egen hand eftersom Therese var tvungen jobba.
Since August 19 cintinues Kevin on his own as Therese had to work.

August 28/Day 82 — Korsholmsudden - Hudiksvall — - km Totalt/In all — - km
Det var en uppgiven Kevin som idag meddelade att han är tvungen bryta. Händelseutveckligen på han jobb har inte velat gå önskad väg och behöver åtgärdas. It was a sad Kevin who told he had to abandon. Things where not running a smoth way at work and needed attention.
August 27/Day 81 — Lillgrund - Korsholmsudden — 62 km Totalt/In all — 1666 km
Kevin har haft en fin dag idag och koncentrerat sig på paddlingen. Läger har han slagit på klipporna och överblickar där han kommer att fortsätta. Kevin has had a nice day today and been able to concentrate on paddling. For the night he has camped on the rocks looking out where he will continue.

August 26/Day 80— Rullsand - Lillgrund — 44 km Totalt/In all — 1604 km
En dag med svaga vindar bar Kevin till Lillgrund som var närmast när åska o regn drog förbi. En stenig ö utanför Norrsundet där han fick se regnbågen. Även Kevin sökte förgäves passagen på insidan Iggön och fick istället runda på utsidan. Träffade en del trevliga personer och ägnade för lång tid till samtal. Lite sällskap är säkert alltid trevligt. A day with flat water carried Kevin to Lillön as thunder and rain passed by. A rocky island just outside Norrsundet where he also saw the rainbow. Even Kevin search in vain the passage inside Iggön, but had to round it at outside. He had met some good people and spent too long chatting. A bit socalision is nice.

August 25/Day 79 — Rosmaren - Rullsand — 35 km Totalt/In all — 1560 km
Kevin har idag haft en njutbar dag. På sin väg stannade han på Kniven och mötte tre män från Sandviken varav en var bekant med Jim’s son. Överfarten av Lövstabukten blev gropig med god sjö på 1 m och därtill motvind. Därför var det skönt att få avsluta dagen. Kevin has had a very enjoyable day. He stopped at Kniven while crossing Lövstabukten and met three men from Sandviken and the world showed small as one of them was a friend of Jim’s son. The crossing was jumpy in the 1 meter waves and on top of that headwind. It was a relieve to finish the day.

August 24/Day 78 — Öregrund - Rosmaren — 42 km Totalt/In all — 1525 km
Idag nådde Kevin en plats jag inte finner I min karta kallad Rosmaren. Han har passerat Fågelsundet, men hans väg var inte lätt. Vid passagen av Forsmarks kraftverk tyckte han inte rekommenderad passage var farbar. Istället tog han den längre vägen runt och hamnade i området för utsläppet av kylvatten. Av egen erfarenhet ingen lätt situation. Att Kevin inte gillade att korsa Lövstabukten under rådande väder förvånar inte och stannade för dagen. Säkerligen rätt beslut. Today has Kevin reached a place that I cannot find in my maps called Rosmaren. He has passed Fågelsundet, but his way there wasn’t easy. Passing Forsmark power plant he didn’t like the way we recommend. Instead he chose the longer way around and got caught in the outlet of cooling water. From own experience not an easy situation. That Kevin didn’t like crossing Lövstabukten under present weather condition doesn’t surprise and stopped for the day. Surely right judgement.
August 22/23/Day 76/77 — St Kalholmen - Rörvik - Öregrund — 57,5 + 67,0 km Totalt/In all — 1482,5 km
Efter två dagars paddling är Kevin nu I Öregrund som han nådde från Rörvik efter 57.5 km.
Med andra ord nådde han igår Rörvik från St Kalholmen efter en än bättre distans - 67 km.
After two days of paddling has Kevin reached Öregrund and made it from RÖrvik. A nice distance of 57.5 km.
Yesterday he in other words made it to Rörvik from St Kalholmen with an even nicer distance of 67 km.
August 21 Dag/Day 75 — Runmarö - St. Kalholmen — 21 km Totalt/In all — 1358 km
Idag var det hårda nord-västliga vindar. Kevin tog sig fram (i rätt riktning) mellan öarna till ett STF härbärge på St. Kalholmen. Trots allt njöt Kevin av de olika öarna han passerade. Today it was hard North Westerly wind. Kevin moved (in right direction) among the islands to a STF hostel at St. Kalholmen. In spite all did Kevin enjoy all the different islands he passed.

August 20 Day 74 — Muskö - Rünmarö — 51 km Totalt/In all — 1337 km
Efter en fin morgon paddlade Kevin till Runmarö. En ökande motvind fick honm att stoppa. After a nice morning he made it to Runmarö. A growing headwind made him stop.
August 19 Dag/Day 73 —Nynäshamn — 14 km Totalt/In all — 1286 km
Nu kommer Kevin att på egenhand fortsätta. Therese kan ej följa med eftersom hennes arbetsplikter hindrar. Vid dag 73 återstaratr Kevin.
Han statade från Nynäshamn och nådde Muskö där han landade norr om militärens områden.
Now will Kevin go on on his own. Therese however has to stay for work. At day 73 restarts Kevin.
He started from Nynäshamn and reached Muskö where he stopped north of the military installation.
July 19 Dag/Day 42 —Nynäshamn — 0 km Totalt/In all — 1272 km
Efter en dags påtvingat viloläge har Therese och Kevin beslutat att ta sig hem och invänta medgörligare vindar i augusti. Takten de kunnat paddla motsvarar inte deras önskemål och anhopningnen av privata göromål började kännas viktigare för tillfället. After yet another day forced to rest Have Therese and Kevin decided to go back home and wait for more favourable winds in August. The poor speeds they have been able to keep do not correspond to their wishes and private matters have piled up at home, feeling more important at the moment.
July 18 Dag/Day 41 — Trigöta - Nynäshamn — 38 km Totalt/In all — 1272 km
De kämpar sig framåt. Idag i östlig och nordöstlig vind, men har ändå gjort en bra distans. Passagen via Dragets Kanal kom som plåster efter stora vågor mellan Askö och Torö. They are fighting on and today against Easterly and North Easterly winds. Still making a good distance. the passage through Dragets Canal came as a smothing plaster after big waves between Askö and Torö.
July 17 Dag/Day 40 — Mellanskär - TrigötaTKällvik — 22 km Totalt/In all — 1234 km
Kort o koncist. Efter en jobbig dag I motvind kom de till Trigöta utanför Källvik. Shortly and succinctly. After a tiresome day in headwind they finally arrived at Trigöta outside Källvik
July 16 Dag/Day 39 — Ö Kopparholmen - Mellanskär — 36 km Totalt/In all — 1212 km
Nu har de korsat Bråviken som vi räknar med är ca halva distansen. De har även passerat Oxelösund. Now they have crossed Bråviken that we count as half way to Haparanda. They have also passed Oxelösund.
July 15 Dag/Day 38 — St Tallskär - Ö Kopparholmen — 12 km Totalt/In all — 1076 km
Nytillkomna bilder. Morgon på St Tallskäret och lite skön avkoppling.
 
Dagen har varit mycket fin och till stor del ägnats åt att umgås med vänner. Fram mot kvällen blev det dock lite paddling också.
Therese o Kevin njuter av den fina skärgården. I vattnet är det grönt – troligen algblomning.
Låt oss hoppas det inte var det som satte dem ur spel tidigare.
Newly added photos. Morning at St Tallskäret and some nice relaxation.
 
The day has been very nice and mostly spent on relations with friends. Some paddling came towards the evening. Therese and Kevin enjoy the nice archipelago. In the water is it green – probably algae blooming.
Let us hope it wasn’t that that made them ill earlier.


 

July 14 Dag/Day 37 — Loftahammar - St Tallskär — 24 km Totalt/In all — 1064 km
Vid lunchtid idag satte sig Therese o Kevin I sina kajaker. Och låt oss hoppas de fått den vila de behövde för att tillfriskna.
Att jag sedan är lite vilse när det gäller bestämmande av vilken plats de är på ber jag om ursäkt för. Jag skall snart vara på banan igen, men något Ardskär finner jag inte.
Till en början vill de ta det lite lugnt så vi hoppas vädret tillåter dem det.
 
Så smått börjar återhämtningen av distanser återkomma, men ännu lite ovisst trots att de ger en aning om verkligheten.
At lunch time today placed Therese and Kevin themselves in the kayaks again. Let’s hope they have got the rest they needed to get fit.
That I on the other hand is a bit lost when it comes to deciding position I hope will be excused. I shall soon be on the track again, but any Ardskär do I not find.
To start with they like to paddle easy so let’s hope will allow them.
 
By and by begin the distances to come, but still a bit unceratin even if giving a hint of reality.
July 08/09/10 Dag/Day 31/32/33 — Västervik - Gryt skärgård — 34 km Totalt/In all — 1040 km
Therese och Kevin hemsöks ännu av den bakterie de tidigare drabbades av och försöker nu ligga still o vila ut vad än det är som stör dem. Distanserna saknas, men kan ju komma när de känner sig bättre. Gårdagen i hård nordostan slet dessutom ut dem båda.
Låt oss avvakta och hoppas hälsan infinner sig snart så att de slipper ändra sin målsättning med denna tur.
Totala distansen dessa tre dagar kan vara ca 47 km
Therese and Kevin are still suffering from the bug they both have felt earlier and will now try to stay put and rest it out whatever it is disturbing them. Distances are at the moment missing, but will come as they feel better. The hard north-easterly wind yesterday worn them out. Let’s be patient and hope the health will return so they don’t have to change their goal with this tour.
The total distance those 3 days could be about 47 km.
July 07 Dag/Day 30 — Strupö - Västervik — km Totalt/In all — km
Åter en dag i nordlig vind och som om inte det var nog regnade det därtill. Therese och Kevin har landat vid Kajakklubben och tagits om hand av Jonas. De har också erbjudits plats för övernattning. Jet another day with northerly wind and if that wasn't enough it has rained as well. Therese and Kevin has landed by the Kayak Club and taken care of by Jonas. They have also got an invitation to stay the night.
July 06 Dag/Day 29 — Runnö - Strupö — 49 km Totalt/In all — 1006 km
Gådagens nattläger var på Runnö och har justerats. Therese and Kevin har haft en bra dag i Misterhults Naturområde och stannade slutligen på Strupö. I morgon panerar de ett lugnare tempo antingen det beror på motvind eller medvind, men lugnare tänker de paddla. Speciellt eftersom Det nu är therese som fått den bacterie Kevin tidigare hade. Låt oss hoppas hon återhämtar sig snabbt. Yesterday’s camp was at Runnö and is now corrected. Therese and Kevin have had a nice day in Misterhult National Park and finally stopped at Strupö. Tomorrow they will take it somehow easier either due to headwind or perhaps with help by wind. Especially as theres now got the bug Kevin earlier had. Let’s hope she rapidly get better.
July 04/05 Dag/Day 27/28 — Revsudden - Runnö — 49 km Totalt/In all — 958 km
Problem är till för att lösas och efter en vilodag då Therese även besökte läkare kom det strävsamma paret vidare. Färden gick bra och ordningen var återställd.Problems are to be solved and after a day of rest when Therese also went to see a doctor and the hardworking couple could proceed today. The tour went on well and the order was recovered.
July 03 Dag/Day 26 — Ekenäs - Revsudden — 36 km Totalt/In all — 909 km
Nordlig vind och motström saktade ner Therese and Kevin. Strömmen är ju ett resultat av smältande snö i norr och kommer att fortsätta eftersom mycket vatten skall ut i Atlanten. Märkbart mer på vissa platser och mindre på andra.
Idag i Kalmar sund, men de nådde Revsudden där kvällen blev lugn o vacker i nedgående sol.
Northerly wind and current slowed Therese and Kevin down. The current is the result from melting snow in the north and will go on, as a lot of water shall be transported out to the Atlantic. Perceptible more at some places and less in other.
Today in Kalmar sound but they reached Revsudden where the evening was nice at sunset.
July 02 Dag/Day 25 — Sandhamn - Ekenäs — 56 km Totalt/In all — 873 km
Vägen till Kristianopel var jobbig i motvinden, men ändrade sig under eftermiddagen till medvind. Därför kom de till Ekenäs söder om Kalmar där de hittade en bra campingplats. The way to Kristianopel in headwind was hard, but turned to following wind in the afternoon. Therefor they now are at Ekenäs south of Kalmar where they found a great camp.
July 01 Dag/Day 24 — Torhamn - Sandhamn — 6 km Totalt/In all — 817 km
Idag var ordningen återställd vad kroppsligt gäller, men tyvärr inte vindläget. Nordostan pressar på och vägen är lång till skydd i Kalmar sund.
Dagens distans som ju bara är en förflyttning till andra sidan Torhamns udde är bara uppskattad tills siffran kommer från paddlarna.
Today were the body functions resettled. Unfortunately not what concerns the wind. The stubborn North Easterly wind continues to interfere with the continuance as the way is long to shielded waters in Kalmar Sound.
Today's distance that merely is a change of port to the other side of Torhamn's udde is only estimated until the paddlers have sent it.
June 30 Dag/Day 23 — Torhamn — 0 km Totalt/In all — 811 km
En stillaliggande dag. Delvis beroende på den envisa nordostliga vinden, men också på att Kevin blivit magsjuk. A stay-put-day. Partly depending on the stubborn North Easterly wind, but also due to Kevins stomach that gone wild.
June 29 Dag/Day 22 — Tjurkö - Torhamn — 20 km Totalt/In all — 811 km
Idag stoppades turen av den nordostliga vinden. Att passera udden i 15 m/sek var inte vad de önskade sig. De avvaktar morgondagens utveckling. Today was the tour stopped by the North Easterly wind. To paddle round tha cape in 15 m/sec was not what they liked to try. They see how the weather unfolds.
June 28 Dag/Day 21 — Hörvik - Tjurkö — 64 km Totalt/In all — 791 km
Meddelandet från Therese o Kevin sa bara att de nått fram till Tjurkö. Den goda distansen utvisar att det troligen varit bra väder med svaga vindar. Vår förhoppning är att vädret håller sig på den lugna skalan så Torhamns udde kan bli korsad i stället tvinga att paddlas runt The message from Therese & Kevin only told they had reached Tjurkö in Karlskrona Archipelago. The good distance however tells about good weather and mild wind. Our hope is the weather will remain for tomorrow and allow Torhamn's Cape to be crossed and not force the paddlers around.
June 27 Dag/Day 20 — Gropahålet - Hörvik — 52 km Totalt/In all — 727 km
“En dimmig morgon och vi följde kusten till Århus och genade över bukten. Vi är nu i Hörvik” Var meddelandet från paddlarna.
En bild säger mer än ord och här är det fyra.
“Foggy start this morning, hugged the coast to Arhus then cut across the bay. We are now in Hörvik.” Was todays message from the paddlers.
A photo says more than words and here are four.

June 26 Dag/Day 19 — Skillinge - Gropahålet — 45 km Totalt/In all — 675 km
Idag gick färden vidare I motvind med ett stopp för mat vid Kivik. Därifrån fick de åter njuta av paddling i den nedgående solens ljus till de kommit ca 12 km söder om Åhus. De landade troligen då nära Gropahålet efter en bra distans. The tour went on in headwind with a stop at Kivik for a meal. From there they once more could enjoy paddling in the sunset light. They reached to about 12 km south of Åhus. They probably are close to GropahÅlet after a nice distance.
June 25 Dag/Day 18 — Smygehuk - Skillinge — 68 km Totalt/In all — 630 km
Therese and Kevin tycktes fyllda av energi när de åter fortsatte sin tur från Smygehuk i sidvind mest hele dagen. De passerade Ystad och lyckades undvika skjutningen ut över havet och rundade Sandhammaren. Dagen avslutades nära Skillinge med en näst intill magisk paddling i det sista ljuset. Therese & Kevin were filled up with energy as they resumed the tour and left Smygehuk with the wind in the beam most of the day. They passed Ystad and avoided live ammunition and rounded Sandhammaren. The day was ended close to Skillinge with a magical paddle in the last of the light
June 22 Dag/Day 15 — Falster - Smygehuk — 29 km Totalt/In all — 562 km
Therese och Kevin har nu firat Midsommar i Smygehuk. Längre söder ut går inte denna tur. Therese skall övervara ett bröllop inom familjen i Oslo. Under tiden spelar Trelleborg Ukulele Band tillsammans med ett Ukulele band från Liverpool och Kevin har välkomnats.
På måndag hoppas de komma under paddel igen.
Therese and Kevin have now reached as far south as this tour goes. There they celebrated Mid Summer Eve. Therese will attend to a family wedding in Oslo. They will go under paddle on Monday while Trelleborg Ukulele band is playing with a Ukulele band from Liverpool and Kevin was made very welcome.
June 21 Dag/Day 14 — Vikhög - Falster — 39 km Totalt/In all — 533 km
Ibland är landbacken säkrare än sjön. Therese och Kevin har haft en kämpig dag, men slutligen äntrat landbacken strax innan Falsterbo kanal.
De tog sig under bron och undgick containerfartyg o färjor trots att vädret var tufft.
Sometimes is the land safer than the sea. Therese and Kevin have had a hard day, but finally end up ashore just before Falsterbo Canal.
They made it under the bridge and avoided containerships and ferries despite a tough weather.
June 20 Dag/Day 13 — Barsebäck - Vikhög — 9 km Totalt/In all — 494 km
De satte av mot bron idag, men vinden var för stark. I stället blåste de in till Vikhög och fick ett vänligt mottagande av en grupp personer vid segelklubben. Vars ordförande Leif Andersson lånade Kevin o Therese sin yacht att bekvämt sova i.
Visserligen kort distans, men vilan var god och de mötte nya vänner och hoppas kunna fortsätta i morgon.
We set off to the bridge today but the wind was too strong. We blew into Vikhög and were made hugely welcome by a very nice group of people at the sailing club. The former chairman Leif Andersson has offered us his yacht tonight as a comfortable place to sleep.
Only 9 km paddled but we’ve rested well, made new friends and hope to move more tomorrow.
Jiune 19 Dag/Day 12 — Helsingborg - Barsebäck — 37 km Totalt/In all — 485 km
En dag med hård västlig vind har passerat. Trots det en bra distans över oroligt vatten där vind och trafikvågor blandades med strömmande vatten och pressades samman vid Helsingborg-passagen. Tvingades till några stop under dagen inklusive lunch stop.
Landat just norr om Barsebäck och tittar på öresundsbron I fjärran.
A day with strong westerly wind has passed. Still not a bad distance on rough water where wind and traffic waves tried to mix with going current squeezed together at Helsingborg. Also make a few stops during the day including lunch break.
Now reached just north of Barsebäck with the view of Öresund’s Bridge
Jiune 18 Dag/Day 11 — Arild - Helsingborg — 43 km Totalt/In all — 448 km
Det blev en tuff paddling, tuffare än bilden säger, från Arild till Kullen utmed norra kust av Skälderviken.
De hade blivit bjudna av Christian och Helen hos Helsingborgs Kajakclubb och hade en trevlig afton med sina vänner. Låt oss hoppas nästa dag ger dem avkoppling från stormigt vatten.
It was a tough paddling, tougher than the photo shows, from Arild to Kullen along the north coast of Skälderviken.
They got an invitation to Helsingborg Kayak Club by Christian and Helen and spent I nice evening with their friends. Let’s hope next day give them some relax from stormy water
june 17 Dag/Day 10 — Halland Väderö - Torekov - Arild — 25 km Totalt/In all — 405 km
Dagens rapport börjar redan med morgonen som var regnig. Därför beslöt Therese och Kevin att besöka Torekov. På sin väg dit kom en riktig skur, men de uppskattade Torekov.
Plötsligt sken solen igen och turen fortsatte.
Det blev endast till Arild eftersom en ordentlig vindkörare pressade dem däråt och en rundnng av Kullen blev omöjlig, men Skälderviken har de korsat. Therese blev helt överspolad av en våg. De gillade även Arild trots att besöket där var påtvingat.
Today’s report start already in the morning that was rainy. Therefor decided Therese and Kevin to visit Torekov disregarding the rain. On their way came a really heavy shower. They liked Torekov and suddenly the sun was shining.
The tour went on.
It lasted only to Arild where a big squall pressed them while crossing Skäderviken. Therese was even over flushed by some waves. What a great place to be blown into says Kevin. Rounding Kullen will have to wait for tomorrow.
June 16 Dag/Day 9 — Falkenberg - Hallands Väderö — 57 km Totalt/In all — 380 km
Nu har Therese o Kevin landat på Hallands Väderö efter en överfart från Tylösand på blankt vatten. Åtminstone tills en stormby kom när 4 km återstod.
De uppskattar att återse en ö efter sandsträndernas likformighet som visserligen är sköna för sol o bad, men inte är det för kajakpaddlare.
Now have Therese and Kevin reached Hallands Väderö after a crossing from Tylösand on glassy water. At least until a squall blew up when 4 km remained. Kevin Observed the nice rocks they had seen and where pleased to be back on an island.
The sandy beaches are nice for sunbathers but are nothing for kayak paddlers.
June 15 Dag/Day 8— Bua - Falkenberg — 57 km Totalt/In all — 323 km
Har nu kommit till Skrea strand just söder om Falkenberg. Kanske inte den bästa plats för tältning och dagens etapp troligen 52 km. Efter ordinär mätning av paddlarna skall dagens distans vara 57 km. Camped just east of Falkenburg. Not looked at distance yet but it feels like about 50! Not a very pretty section.
By the writer they are at Skrea strand south of Falkenberg and have made about 52 km this day. Good estimation.
After usual measuring by the paddlers it showes the distance should be 57 km.
June 14 Dag/Day 7 — Bua — 0 km Totalt/In all — 266 km
Vädret har idag anbefallt vilodag. Motvind har ju egenheten att kosta mer i kraft o energi än tillfredsställelsen att komma några kilometer framåt. Bättre att hoppas på en gynsam morgondag. The weather demands a day of rest. Headwind costs more in strength and energi than the satisfaction to move some kilometres forth. Better look forward and hope for a better tomorrow.
June 13 Dag/Day 6 — Särö - Bua — 37 km Totalt/In all — 266 km
Efter ett skönt stopp vid Malö för bad fortsatte Therese o Kevin till Bua. Dagen var fin och stranden i Bua har rensats från sjögräs. After a nice stop at Malö for some swimming continued Therese & Kevin to Bua. The day has been nice and the beach has just been cleared from old seaweed.
June 12 Dag/Day 5 — Marstrand - Särö — 54 km Totalt/In all — 229 km
Idag med troligen bra väder har de nu passerat Göteborg och gjort en bra distans till Särö. Passed Gothenburg and found space for their tent west of Särö. Soon will the islands end but made a nice distance.
June 11 Dag/Day04 — Hermanö - Marstrand — 42 km Totalt/In all — 175 km
Har nu anlänt till Marstrand efter en fantastisk paddling. Vinden var sydvästlig så de hade en tuff paddling till Mollösund. Fick sedan nordlig vind och fortsatte på insidan Härön och vevade sig fram mellan öarna till Skärhamn. Sjön var grov mot Marstrand, men vilken härlig plats Arrived in Marstrand after a fantastic days paddling. Wind from the SW made it hard work till Mollösund. We took advantage of the late day shift to Northerly to continue inside Härön then weaving between the islands near Skärhamn. Very steep seas on the way into Marstrand but what a pretty place.
June 10 Dag/Day 03 — Smögen - Hermanö — 36 km Totalt/In all — 133 km
Idag var det regnkläder som gälled. Vinden var Sydvästlig och för att komma ner till Gullholmens (Hermanö) östra sida hade de passerat oroligt vatten utanför Islandsberg. Hittade en skyddad vik och har det bra. Today was a day for rain clothes. The wind was coming from south west and to get to the inside of Gullholmen/Hermanö they had to pass rough water outside Islandsberg. Found a shielded beach and are having it nice.
June 09 Dag/Day 02 — Ulsholmen - Smögen 42 km Totalt/In all — 97 km
Det har varit motvind idag. Däreför är det skönt att få sträcka ut sig om än på en hård klippa. De tycker Hamburgsund påminner om Chelsea on sea, medan jag tycker det ser ut som Bohuslän. It has been headwind today. Therefore is it nice to lay down even on a hard cliff. They think Hamburgsund reminds of Chelseda on sea, while I think it looks like Bohuslän.
June 08 — Dag/Day 01 — Svinesund - Ulsholmen — 55 km Totalt/In all — 55 km
Therese och Kevin startade i morse ca 08.45 och var sedan iland på Råssö för en sen lunch. Nu till kvällen har de kommit till Ulsholmen. Therese and Kevin started this morning at abpout 8.45 and stoped for lunch at Råssö. In the evening they had reached Ulsholmen.