www.havspaddlarnasblaband.se - officiell hemsida sedan 2004   
Foto: Dragets kanal - 58º50’54.63” / 17º53’ 26.59”   
 

snabblänk till:  Lite mer om att paddla HBB

Jim Danielsson instiftade Havspaddlarnas Blå Band 1990.
Jim blev förste godkända HBB:are 1991. Sedan dess har färden fullbordats av paddlare från Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, England, Norge och Schweiz. (sorterade alfabetiskt efter förekomst)
Fem personer har paddlat hela svenska kusten på sina egna sätt innan HBB med dess regler var instiftat. Dessa personer är upptagna som hedersmedlemmar.
Till den som överväger att försöka erövra HBB kan sägas att många upplevelser av olika slag väntar den som förflyttar sig i kajak från Svinesund till Haparanda. Men det finns också en anledning att höja ett varnande finger. Se inte alltför romantiskt på den kommande färden och underskatta inte de potentiella farligheterna längs Sveriges kust.
Sträckan är lång och paddlingen kan tära på både psyke och fysik. Det finns passager som kan fordra mycket av en paddlare. Åtskilliga har avbrutit sina paddlingar därför att de, i för dem hårt väder, ansett sig komma för nära gränserna till sina personliga säkerhetszoner. Det har varit kloka beslut. Det finns paddlare som startat ensamma, men upptäckt att de psykiskt inte klarar av att vara just ensamma.

dimma_utefter_norrlandskusten
©  Erik Leonsson HBB-erövrare nr 42

Att paddla hela Sveriges kust, det är en långfärd i ordets rätta betydelse, d.v.s. en lång färd. Olika paddlare gör det självklart på olika sätt. Vissa vill pröva sig själva och sin utrustning genom att på snabbast möjliga sätt färdas från start till mål, andra gör det i ett lugnare tempo och njuter på så sätt av en för dem alldeles speciell sommar.
Antalet använda paddeldagar är alltså inte avgörande för erövring av HBB. Men att påstå att intresse för ett inofficiellt rekord inte alltid kommer att finnas, det vore att hyckla, likaväl som att påstå att en snabb färd utesluter fina naturupplevelser vore att avslöja sin egen okunnighet.
Oavsett vilket färdsätt som väljs ska självfallet varje paddlare sätta en ära i att hålla sig inom sina egna säkerhetszoner. Samtliga som genomför paddlingen lär inte bara känna sig själva bättre, de blir även för all framtid belönade med en unik upplevelse. Och det är en upplevelse som de själva förtjänat genom att med egen muskelkraft ha färdats som en följsam gäst i havets och naturens rike.
De har även upptäckt att de till synes enklaste vatten kan vara svårpaddlade när havets vrede talar, såväl som att de mest beryktade farvatten kan vara ganska bekväma att färdas över när vädret är gott, något som paddlare i alla delar av världen väl känner till.
Ett är gemensamt för oss alla som med öppet sinnelag tyst paddlar fram i våra ödmjuka enkla små farkoster, bärande på ett ursprungligt arv, sakta eller fort, dag eller natt, vi blir förunnade en livsrytm och harmoni, som inte alla vet finns där parallellt med det moderna samhället.
Och dessutom, vilken kategori av paddlare vi för tillfället än tillhör, "långfärdare", "bryggpaddlare", "gourmetpaddlare " etc. och vilken typ av kajak eller canadensare vi än paddlar, på hav, sjöar och floder, så är vi som sjöfarare alla systrar och bröder.
 
Jim Danielsson

HBB är ingen klubb, ingen förening med styrelse och stadgar,
har ingen juridisk redovisningsskyldighet.
HBB är en paddling med ett enkelt regelverk.